Vyhodnocení ankety z INFOMEDIA 97 SEMINÁŘů

Závěry vypracované z celkového počtu 16 získaných anketních lístků.

Jaké je Vaše hodnocení INFOMEDIA Semináře(ů)?

Neuvedeno - 1x

1 - 10x

2 - 5x

3 - 0x

4 - 0x

5 - 0x


Kterých částí jste se zúčastnil(a)?

Přírodní vědy a technika - 14x

Společenské a humanitní vědy - 2x


Který z příspěvků Vás NEJVÍCE zaujal?

Nelze specifikovat 1x

Elisabeth Piveteau 6x

Jiří Kadleček 5x

Vladimír Karen (UMI) 3x

Rachel Pritchard 3x

Sue Orchard 2x

Boček 2x

Emily Johns 2x

Morten Fulevand 1x

Jaroslav Horký 1x


Co Vás nejvíce potěšilo?

Komornost akce 2x

Příjemné prostředí 2x

Setkání s kolegy z odborných knihoven 2x

Klid

Čas na diskusi

Možnost občerstvení

Bylo k dispozici dostatek informačního materiálu pro všechny účastníky

Zahraniční přednášející

Pozorní posluchači

Dobrá organizace

Vysoká úroveň

Způsob informování

Práce se zákazníkem

"Živý" přístup na Internet


Co Vás nejvíce zklamalo?

Neuvedeno 5x

Spíše malá návštěvnost 2x

Seminář byl výhradně zaměřen na nabídku informačních produktů

Zklamání se nekonalo

Domácí přednášející - málo dynamické

Už nezhubnu ani na služební cestě

Program si zasluhuje větší pozornost uživatelů

Špatné odhlučnění sálu / větrání

Absence přednášky S. Riegra z UP Olomouc

Apatie účastníků semináře

Většina příspěvků byla zaměřena na rešerše


Která témata jste na semináři postrádali?

Neuvedeno 5x

Konkrétní zkušenosti uživatelů 2x

České produkty a producenti (připomínky uživatelů)

Trocha praktických informací

p. Riegra u UP Olomouce

biologie

geologie

geografie

Více k ekonomickým vědám, k technice využití služeb na CD-ROM ve specifickém prostředí českých knihoven

splnilo očekávání

ISI - jejich informační produkty a zpřístupňování

jazykověda

elektronické časopisy


Co byste doporučil(a) organizátorům pro přípravu dalších ročníků?

Neuvedeno 8x

Lepší propagaci 3x

Vydržet a pokračovat 3x

Místnost s lepším osvětlením

Informovat o novinkách

Informovat o způsobu výběru odborné literatury do databáze

Spojit spolupráci s časopisem INFOCUS, I97

Více se zaměřit na praktické zkušenosti uživatelů

Nepřehustit program


Jak Vám vyhovuje systém INFOMEDIA Seminářů?


Jaké další odborné akce v oboru elektronických informačních zdrojů byste nejvíce ocenil(a)?


Máte přístup na Internet?

Ano, z vlastního PC 14x

U kolegy

U známého

Ne, nemám vůbec 2x


Pokud ano, viděl(a) jste již domovskou stránku INFOMEDIA ?

Ano 10x

Ne 2x