Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

 

srdečně Vás vítám na již pátém ročníku konference o profesionálních informačních zdrojích, která se letos koná poprvé pod novým názvem INFORUM. Tradici této akce jsme založili v roce 1995, kdy se konference konala poprvé jako doprovodná akce prvního ročníku veletrhu Svět knihy '95. Našemu tehdejšímu partneru připadal název a téma konference natolik zajímavý, že si nechal zaregistrovat název Infomedia jako ochrannou známku. To byl také hlavní důvod, proč jsme pro letošní a budoucí ročníky vybrali nový název. Doufám, že se vám líbí stejně, jako nám, a že už jste si na něj zvykli.

Pro nás v Albertina icome Praha s.r.o. je INFORUM především akcí, kterou se snažíme "revanšovat" české a slovenské odborné veřejnosti za vaši důvěru, kterou nám prokazujete svou věrnou spoluprací s našimi společnostmi. Rádi bychom vám tím dokázali, že soukromá společnost nemusí být jen o vydělávání peněz, ale že může být skutečným rovnocenným partnerem svým zákazníkům a že naše vzájemná spolupráce je skutečně prospěšná nejen zúčastněným stranám, ale i rozvoji knihovnictví a informační práce v našich zemích jako celku. INFORUM je toho, jak doufám, dobrým příkladem.

Ale zpět k letošní konferenci. Již za několik minut uslyšíte první příspěvek k tématu, které na Západě patří k nynějším "hitům": knowledge management, znalostní management. A nebude to naposledy, o znalostním managementu a jeho prostředcích bude letos řeč ještě několikrát. Tento termín je zatím na vrcholu pomyslné pyramidy. Její základ tvoří data a práce s nimi, data management. Data jsou cokoli, co existuje v organizaci v elektronické formě. Každý dokument, tabulka, e-mail, cokoliv. Druhým stupněm pyramidy jsou informace. To už jsou data, která jsou strukturována, zatříděna, provázána a vybavena dalším aparátem tak, že je lze snadno a rychle vyhledat. Mají svou platnost, ověřitelnost a spolehlivost. Úkony, které s jejich zpracováním souvisejí, nazýváme informačním managementem. A pak už jsou znalosti - zjednodušeně řečeno informace uspořádané tak, aby poskytovaly zcela konkrétní odpovědi na konkrétní problémy vznikající v konkrétní organizaci.

A teď mi dovolte trochu popustit uzdu fantazii. Domnívám se totiž, že znalostní management není ve vývoji informatiky a informační vědy stupněm posledním. Myslím - nebo možná doufám - že nejlepší mozky tohoto světa najdou již brzy cestu k tomu nejvyššímu stupni. A že se potom, jako se dnes budeme zabýváme knowledge managementem, objeví v budoucnu další termín: wisdom management, řízení moudrosti.

Jsem hluboce přesvědčen o tom, že lidstvo už tuto disciplínu potřebuje jako sůl.

Doufám, že Vám na letošním Inforu bude společně s námi příjemně a že nám zůstanete věrní i v budoucnu. Loučím se proto s vámi nyní přáním, abychom se spolu i v budoucnu znovu scházeli a abychom se společně přiblížili k moudrosti a k tomu jak budou moci knihovníci a informační pracovníci přispět svým dílem k jejímu vítězství na celém světě a ku prospěchu celého lidství.

A pokud Vám k tomu budeme moci občas pomoci dodávkou nějakých databází, tím líp.

Děkuji vám za pozornost.