Transformování informací ve znalosti
EXCALIBUR RETRIEVAL WAREä
P. Kocourek
Útvar KM aplikací, INCAD 

Znalosti jsou dnes zpravidla definovány jako přesné informace, které naplňují potřebu, řeší problém, hrají kritickou roli v životě organizace a ovlivňují vše od rozhodování až po efektivnost pracovníků.
Pravděpodobně však nejjasnější definice znalostí pochází z dob daleko před informačním věkem, elektronickým věkem a nebo vůbec průmyslovým věkem. Sir Francis Bacon (1561-1626) napsal větu Knowledge is power.

Samotné znalosti se ale obvykle ztrácí ve spoustě papírové dokumentace, elektronických archivech, knihovnách, podnikových sítích či Intranetech a v neustále narůstajícím objemu externích informací, jakými jsou příchozí faxy, e-maily, novinkové služby a především informace na webu.
Důsledek nazývaný Information glut (zahlcení informacemi) známe z vyhledávání na Internetu. Pokud používáte Internetové vyhledávací systémy (např. Yahoo, Altavista), víte, že orientace ve výsledku je téměř nemožná. Běžný uživatel je ochoten projít maximálně prvních 15-20 dokumentů.

Právě znalostní vyhledávací systémy, mezi které patří produkt Excalibur Retrieval Ware řeší tento problém důsledným hodnocením relevance dokumentů. Začít s implementací knowledge management systému znamená začít právě s vyhledávacím systémem. Při implementaci takového vyhledávacího řešení lze následující parametry považovat za základní:

Pro srovnání vyhledávacích systémů, lze použít tento výčet základních kriterií. Poslední dvě (odezva a preciznost) jsou klíčovými, zejména v textovém vyhledávání. Tyto dvě kritéria reprezentují celkovou přesnost a efektivnost vyhledávacích systémů.

Excalibur Retrieval Ware
Intuitivní znalostní vyhledávací systém společnosti Excalibur Technologies založený na technologiích APRP a Semantické sítě.
Základní vlastnosti aplikace:

Technologie produktu Retrieval Ware
APRP (Adaptive Pattern Recognition Processing) je původní technologie produktů Excalibur. Byla vyvinuta zakladatelem společnosti James Dowe III v roce 1980. Technologie, založená na metodě neuronových sítí umožňuje indexování a vyhledávání dat na binární úrovni.
Právě tyto schopnosti přináší řadu výhod: APRP vzešla z biologického výzkumu a tím přináší dva další důležité atributy. Technologie APRP znamená schopnost vyhledávat data přibližná zadanému dotazu a má toleranci chybovosti na vstupu dat i v dotazech.
Také eliminuje nutnost opravování výsledku OCR, což je velmi přínosné zejména v aplikacích, kde se zpracovávají velké objemy skenovaných dokumentů. APRP je základní komponentou všech vyhledávacích produktů Excalibur Technologies.

Semantická síť
Technologie produktu založená na lingvistických funkcích je v současnosti je dostupná pro nejrozšířenější světové jazyky. Pro český jazyk by měla být dokončena v letošním roce.
Je skutečností, že v dnešní době, kdy lze využívání počítačů považovat za běžnou záležitost, není možné chtít po uživatelích složitě definované dotazy, které by vedli k relevantním výsledkům. Proto systémy usilují o co nejdokonalejší dotazování přirozeným jazykem.
Optimální zpracování dotazu v přirozeném jazyce umožňuje produktu Excalibur Retrieval Ware kombinace výše zmíněných technologií. Systém je schopen zpracovávat dotaz i ve vícejazyčném prostředí.

Mezi uživatele produktu Excalibur Retrieval Ware patří instituce jakými jsou  British Library, Library of Congress, Encyclopedia Britannica a E-blast, World News Connection, Yahoo, SSAI NASA, Electric Library, World Bank, United Airlines, Ford, HP, Boeing, a další.
V české republice si můžete vyzkoušet aplikaci v prostředí Souborného katalogu knihoven Akademie věd ČR, kde jsou záznamy vědeckých knihoven zpřístupněny prostřednictvím standardního rozhraní systému Retrieval Ware.
 

Více informací o systému EXCALIBUR Retrieval Ware  naleznete na stránkách společnosti Incad  www.incad.cz a stránkách Excalibur Technologies   www.excalib.com  Na stránkách najdete také odkazy na dema.