SAS Enterprise MinerTM - řešení dolovaní dat v reálném podnikovém prostředí

1.6.1999


Začněte klepnutím zde.


Obsah

SAS Enterprise MinerTM - řešení dolovaní dat v reálném podnikovém prostředí

Dolování dat (Data Mining)

Dolování dat - aplikace a odvětví

Metody používané pro dolování dat

Data Mining, circa 1963

Dolování dat - proč nyní ?

Podmínky úspěchu projektů dolování dat

Cyklus projektů dolování dat

Enterprise MinerTM

snímek PPT

Ukázka SAS Enterprise Miner

1. Analýza odchodu zákazníků (Churn Analysis)

Lift Chart

2. Shluková analýza (clustering)

Algoritmus Shulukování

Počáteční přiřazení

Interace přiřazení

Profily zákazníků ve skupinách

3.Analýza asociací

Pravidlo A==>B

4. Analýza sekvencí

Enterprise Miner - řešení do soudobého podnikového IT prostředí

Porovnání DM produktů

Porovnání DM produktů

Děkuji za pozornost

Autor:Jaroslav Půlpán

Elektronická pošta: czejap@cze.sas.com