Knihovny príštího millennia

5/13/99


Zacnete klepnutím zde.


Obsah

Knihovny príštího millennia

Knihovny príštího millenia

Konec 80. - zacátek 90. let

Úloha osobnosti v dejinách

Projekty, a co po nich zbývá

Projekty, a co po nich zbývá (2)

Projekty, a co po nich zbývá (3)

Konec 90. let

Kam smerujeme

Technologie

Technologie

Technologie

Redefinice role knihovny

Predpoklad

Záver

Autor:Martin Svoboda