Hlavní partneři

Bell + Howell I&LThe Dialog CorporationOvidSilverPlatterAiP Safe

in logo in logo in logo

English English

Technologický partner

IncadSun MicrosystemsOracle

Mediální partner

Euro ekonomický týdenník

in logo in logo in logo
in logo in logo in logo

6. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

23.-25. května 2000 - opět v Nové aule VŠE v Praze

 

O konferenci

Konference INFORUM 2000 je zaměřena především na elektronické informační zdroje určené pro profesionální použití. Jejich uživateli jsou vedle informačních specialistů a knihovníků hlavně manažeři, vědečtí a výzkumní pracovníci, lékaři, vysokoškolští učitelé, specialisté na IT, pracovníci státní správy, právníci, studenti apod. Témata konference pak postihují všechny aspekty jejich využívání a tvorby: vyhledávání informací, databázový a znalostní management, poskytování informačních služeb, zpracování informací a informační analýza, elektronické publikování a další.

“Horké téma”: propagace a marketing knihovních a informačních služeb

Toto téma jen zdánlivě nesouvisí s hlavním obsahem konference - podle přesvědčení organizátorů je však podceňování propagace a marketingu jednou z příčin současného stavu nedoceňování těchto služeb ze strany veřejnosti (ať již v rámci státu nebo uvnitř podniku) a tím i nedostatečného financování, které se projevuje v akvizici informačních zdrojů i v dalších oblastech.

Marketing bude klíčem k našemu úspěchu v transformaci knihoven. Marketing chápu v jeho širším smyslu, který zahrnuje vedle propagace knihoven a jejich služeb také naši orientaci na uživatele, vztahy s veřejností, spolupráci, celkově proaktivní postoj a vystoupení z úkrytů sami v sobě a v našich knihovnách, jehož výsledkem bude zcela jasný signál nejširší veřejnosti. To je v protikladu k dosavadní praxi, avšak zároveň základní předpoklad našeho přežití v digitálním věku.

Aline Soules, Kresge Business Administration Library, University of Michigan Business School (paní Aline Soules vystoupí v zahajovací sekci na INFORUM 2000 a povede 26.5.2000 specializovaný workshop “Vytvořte si svůj vlastní marketingový plán!”)

Na své nejzákladnější úrovni je každé jednání s uživatelem, každá interakce, každý kontakt - ať pozitivní či negativní - marketingem. Ve strategickém kontextu je marketing hybnou silou celého rozhodovacího procesu a vyžaduje objektivní a vytrvalou pozornost. Marketing je z tohoto pohledu strategickou záležitostí, ale na druhé straně je záležitostí každého jednotlivého pracovníka. Marketing je filozofie, ne povolání - je to způsob myšlení, nikoli nápis na dveřích kanceláře.

Neil Goldman, prezident firmy Member Research (kalifornská firma zaměřená na průzkum vnímání ze strany zaměstnanců a uživatelů)

Přípravný a organizační výbor

Jméno

Organizace

Jarmila Burgetová

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha

Jana Hartmanová

Vysoká škola ekonomická, Praha

Jitka Hradilová

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha

Jiří Ivánek

Vysoká škola ekonomická, Praha

Jiří Kadleček

Dr. Kadleček ONLINE, Praha

Vladimír Karen

Albertina Icome Praha s.r.o., Praha

Adolf Knoll

Národní knihovna ČR, Praha

Martina Krátká

Albertina Icome Praha s.r.o., Praha

Naděžda Litecká

Národní knihovna ČR, Praha

Richard Papík

Univerzita Karlova, Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha

Jakub Petřík

Albertina Icome Praha s.r.o.

Svatopluk Rieger

Univerzita Palackého - Informační centrum Přírodovědecké fakulty, Olomouc

Beáta Sedláčková

Slezská Univerzita, Opava

Milan Špála

Univerzita Karlova, 1. Lékařská fakulta, Praha

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000 Studio aha!

Copyright © 2000 Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 02.01.2001