Podnikový informační portál
Dan Elbl, Oracle Czech, Praha
Velmi rychlý nárůst využívání internetu vytváří nové příležitosti pro
jednotlivé podniky, staví je ale také před problémy, které nebyly dosud
běžné. Internet a extranet jsou stále více využívány jako základní
prostředky pro styk se zákazníky.
Organizační jednotky určené pro styk se zákazníky potřebují nástroje pro
shromažďování, prohledávání, analýzu a sdílení informací o zákaznících a
jejich preferencích. Prostředí, které poskytuje zákazníkům samoobslužné
nástroje pro přístup k informacím a službám dodavatele je souhrně
nazýváno (vnější) informační portál organizace.
Nástroje, které poskytují jednotlivým zaměstnancům efektivní a
konsistentní přístup k informacím a službám, které potřebují pro plnění
běžných denních úkolů poskytuje firma Oracle ve formě řešení podnikového
informačního portálu. Základními stavebními kameny podnikového
informačního portálu jsou produkty Oracle8i a Oracle WebDB.