INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

Možnosti uplatnění veřejných knihoven v informačním systému státní správy a samosprávy

Sekce: Veřejné informační služby a e-government
 
Autor: Dana Petrýdesová, Krajská vědecká knihovna v Liberci 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: V souvislosti se zaváděním informačních technologií do všech oblastí lidské činnosti probíhá velice dynamický proces napojování knihoven na internet, vytváření a zpřístupňování nových služeb na těchto technologiích založených. Knihovny díky internetu získávají přístup k širokému spektru informačních zdrojů, velice důležitá je i návaznost na tradiční tištěný fond a techniky knihovnické práce. Knihovny se stávají přirozenými multifunkčními „informačními centry“.

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákon 257/2001 Sb., knihovní zákon, ukládá knihovnám zpřístupňovat informace z oblasti státní správy a samosprávy. Fakt, že veřejné knihovny tvoří v současné době nejrozsáhlejší síť institucí , které nabízejí občanům veřejný internet, že se jedná o instituce, které umí pracovat s dokumenty a jejich obsahem, že mají úzkou vazbu na orgány státní správy, přináší nové výzvy a možnosti pro knihovny v oblasti zpřístupňování informací z této oblasti.

Příspěvek si klade za cíl zhodnotit současné snahy o zpřístupňování informací ze státní správy a samosprávy na půdě Krajské vědecké knihovny v Liberci, nastínit vize do budoucna, způsoby podpory uživatelů v práci s ICT, možnosti spolupráce s dalšími knihovnami a orgány státní správy a samosprávy.

 
O autoru: Praxe:
1995–2000 – Okresní knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích (v období 1998-2000 ve funkci zástupkyně ředitelky)
od r. 2000 – Krajská vědecká knihovna v Liberci, ve funkci vedoucí Informační služby
Vzdělání:
Ústav informačních studií FF UK – v současnosti poslední rok kombinovaného studia
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio