INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

Role informačních technologií v celoživotním vzdělávání

Sekce: Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání
 
Autor: Pavel Samec, Policejní akademie České republiky v Praze 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Celoživotní vzdělávání nabývá významu především kvůli rapidnímu rozvoji našeho světa. O tento rozvoj se velkou měrou zasluhují také ICT. Tyto technologie přináší kromě jiného i možnost vzdělávat se jejich prostřednictvím.

University of New York / Prague využívá informační technologie jako páteř studijního systému. To umožnilo i zahrnutí nadstavby nosného informačního systému UNYP – e-learningového rozhraní UNYP NetLearn – pro každý vyučovaný kurz. V jarním semestru roku 2003 je vybráno několik pilotních kurzů které budou přednášeny kombinovanou formou s využitím této technologie.

Univerzita si od zavedení tohoto systému slibuje zvýšení kvality výuky a otevření nového komunikačního kanálu vyučující – student. Systém by měl také napomoci individuálnímu přístupu k jednotlivým studentům.

Budoucí využití neleží pouze v oblasti denního studia, ale především studia dálkového a víkendového. Uchazeči o tento typ studia většinou pracují na plný úvazek a kromě toho musejí být v daný čas ve škole na výuce. Zátěž pro tyto studenty je poměrně vysoká a to se odráží jak v jejich výsledcích, tak v kvalitě samotné výuky.

Systém by měl umožnit snížení hodinové dotace studia ve třídě a toto snížení vyrovnat pomocí komunikačních nástrojů e-learningu. Student pracující přes týden bude moci lépe rozplánovat svou studijní zátěž na celý týden. V neposlední řadě se tímto sníží i náklady na kurz a tím zvýší i cenová dostupnost kurzů pro uchazeče.

 
O autoru: Pavel Samec je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru Podniková ekonomika a management. Od roku 1999 do března 2003 pracoval jako vedoucí oddělení Informačních technologií na University of New York / Prague. Nyní působí na Policejní Akademii ČR.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio