INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

Autorské právo a elektronický obchod po vstupu ČR do ES z hlediska knihoven [příspěvek]

Sekce: Postery a/nebo další publikace ve sborníku
 
Autor: Martin Boháček, Vysoká škola ekonomická 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Současné právo ČR ohledně duševního vlastnictví a jeho harmonizace s právem ES (před vstupem ČR do ES). Evropská dohoda o přidružení ČR k ES. Výčet směrnic ES týkajících se autorského práva a práv souvisejících a elektronického obchodu. ES a EU a prameny práva ES a práva EU obecně. Situace v právu ČR po vstupu do ES obecně a z hlediska jeho částí, které dosud nebyly harmonizovány s právem ES. Konflikt práva duševního vlastnictví a soutěžního práva, problém existence a výkonu práva, případ Magill, knihovny jako „podnik“ ve smyslu komunitárního soutěžního práva. Některá dosud do práva ČR plně neimplementovaná ustanovení práva ES a jejich osud po vstupu do ES: technické brzdy, caching a browsing, „zvláštní akty pořizování rozmnoženin“ knihovnami, rozmnoženina pro výuku a vědecký výzkum, rozmnoženiny a vysílání sociálními institucemi, karikatury a parodie, rozmnoženiny v souvislosti s opravou zařízení a s rekonstrukcí budovy, zpřístupňování vlastních fondů knihovny z jejích terminálů. Obecné otázky právní úpravy elektronického obchodu a knihovny. Vybrané otázky: poskytování informačních služeb a jejich povolování, kodexy chování, obecná informační povinnost poskytovatele informačních služeb, komerční komunikace a spamming, click-on contracts, spotřebitelské smlouvy uzavírané komunikačními prostředky na dálku, odpovědnost poskytovatele přenosových služeb a poskytovatele připojení za obsah přenášené či ukládané zprávy, rozhodčí řízení a mediace, ochrana osobních údajů, doménová jména.
 
O autoru:
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio