INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

Katalogizace, digitalizace a analýza historických fondů - projekt "Kounicovy knihovny" [poster/příspěvek]

Sekce: Postery a/nebo další publikace ve sborníku
 
Autor: Břetislav Šimral, Historické muzeum Slavkov u Brna 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Příspěvek si klade za cíl seznámit posluchače s novým pohledem na kritickou analýzu historických uzavřených fondů (šlechtické a měšťanské knihovny), která využívá statistickou analýzu dat programem SPSS. Jedná se především o zařazení získaných kvantitativních a kvalitativních dat do širšího historického kontextu, namísto pouhého sledování typografických zvláštností. Vše bude prakticky ukázáno na příkladu zpracování Kounicovy knihovny ve Slavkově u Brna, kde je v současnosti tvořen elektronický katalog s náhledy digitalizovaných titulních stran a zajímavých pasáží, který je následně posuzován statistickými metodami z mnoha hledisek. Celý projekt katalogizace probíhá navíc díky zajímavé katalogizační politice s nulovým rozpočtem a je tak dobrou alternativou pro podobné instituce uchovávající staré tisky, které upřednostňují historickou analýzu celého fondu místo pouhého detailního popisu jednotlivých exemplářů. Fáze digitalizace je koncipována tak, aby její výsledek umožnil další podrobnou analýzu i vzdáleným uživatelům, kteří s vlastním fondem nepřijdou nikdy do přímého styku. Ti budou moci již v brzké době obdržet kompletní digitální kopii žádaného exempláře zdarma do 48 hodin.
 
O autoru: Autor ukončuje studium oboru Informační věda a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V současné době je hlavním řešitelem projektu „Zpracování fondu Kounicovy knihovny“, který se má stát průkopnickou prací při kritickém analyzování historických fondů. Autor spolupracuje na mnoha dalších projektech, které se zabývají především digitalizací (sbírka rytin z období napoleonských válek uložená v archivu Historického ústavu AČR), vědecko-historickými pracemi (člen Historického výboru projektu Austerlitz 2005) a competitive intelligence. Autor také pořádá workshopy a přednášky z oblasti elektronických informačních zdrojů, kterými se snaží pozvednout informační gramotnost knihovníků i laické veřejnosti. Publikační činnost se zaměřuje především na problematiku vyhledávání informací (IT System, Computer), vizualizaci informací (Vizualizace a digitalizace informací – v tisku) a teoretické práce z oblasti starých tisků. Autor úzce spolupracuje s Historickým ústavem AČR - PhDr. J. Bělina, Ústavem pro církevní dějiny ve Vranově u Brna - PhDr. ThLic. František J. Holeček, O.M., oddělením starých tisků MZK Brno, Katedrou českého jazyka a knihovnictví FF MU Brno, C.E.N.S., HS Les Maraudeurs a okrajově i s dalšími institucemi podobného charakteru.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio