INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

Využití prezentačního softwaru v pedagogické praxi [příspěvek]

Sekce: Postery a/nebo další publikace ve sborníku
 
Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Autor popisuje evoluční vývoj poznání lidstva. Ten dle jeho závěrů vede nejen k růstu naší technologické vyspělosti, ale také ke změnám v přístupu k předávání nových vědeckých poznatků mladé generaci. Tak se dá říci, že technologická vyspělost nám umožňuje substituovat starší a méně efektivní přístupy didaktického podání látky přístupy novými, které i přes rostoucí rozsah kurikula poskytují dobré výsledky. Vzdělávací soustavy se v minulosti opíraly o učebnice a učební texty. S rostoucím rozsahem předávaného objemu látky a s odezníváním memorického přístupu edukace dochází k postupné inovaci didaktické transformace učiva. Jedním z technologicky nejpropracovanějších přístupů didaktické transformace je bezesporu digitální prezentace. Použití digitálních prezentací s sebou přináší řadu didaktických, ekonomických a společensko – sociálních efektů. Digitální prezentace je však nejen vhodným způsobem didaktické transformace, ale současně sama o sobě přispívá k výchově žáků, neboť žáci se skrytě učí prezentačním dovednostem. Z teoretického hlediska je příprava digitální prezentace multidisciplinární záležitostí. Je třeba respektovat řadu pedagogických a didaktických zásad, současně však musí vyučující zvážit veškeré psychologické aspekty a v neposlední řadě pak musí být učitel schopen tuto prezentaci v příslušném softwaru připravit a použít ji ve vyučovací jednotce.
 
O autoru: Vzdělání: - Obchodní akademie - Inženýrské studium na České zemědělské univerzitě v Praze, provozně ekonomické fakultě, specializace: Finance a účetnictví; informatika a její aplikace - Souběžné pedagogické studium (ČZU, katedra pedagogiky) - Doktorské studium na katedře informačních technologií ČZU Certifikáty a ocenění: - ECDL Tester - Microsoft Sales Specialist - Cena Josefa Hlávky za rok 2000
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio