INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

Využití strukturovaného přístupu v on-line výuce - prezentace ověřeného modelu výuky lékařské informatiky [příspěvek]

Sekce: Postery a/nebo další publikace ve sborníku
 
Autor: Jitka Feberová, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Spoluautoři: Kasal P., Naidr J., Kittnar O., Mlcek M. 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: V rámci kurzu speciální lékařské informatiky byl na Ústavu lékařské informatiky 2.LF UK vytvořen model strukturované výuky, který je vhodný jako metodologický podklad pro tvorbu on-line kurzů. Model tvoří čtyři části: 1) Prezentace teoretických znalostí - zde jsou stručně popsány obecné principy problematiky, jsou vždy doloženy konkrétním odborným příkladem, maximum informací je v grafické podobě. 2) Ověření získaných znalostí - test, při kterém studenti mohou listovat v předchozích materiálech znovu, pouze dobré seznámení s danou problematikou umožní správnou odpověď. 3) Prezentace konkrétního praktického příkladu - jsou využívány interaktivní diagramy, schémata s automatizovaným výpočtem, rozeznáním výsledku a jeho zpětným hlášením, internetové zdroje atd. 4) Úkoly pro samostatnou praktickou práci - praktický test - pro vyřešení je nutno zvládnou teoretickou i praktickou část. Kurz byl studenty dobře hodnocen z hlediska různých aspektů. Práce byla podporována výzkumným záměrem 2.LF J12/2000.
 
O autoru: MUDr. Jitka Feberová, narozena 9.6.1962 v Žatci Vzdělání: Univerzita Karlova, fakulta dětského lékařství 1980 – 1986 Zaměstnání: NsP Karviná – sekundární lékař na dětském oddělení 1986 – 1986 Zahraniční pobyt s rodinou ve Francii a Německu 1991 – 1993 Ústav lékařské informatiky od 1993 Absolvované kurzy, členství v organizacích: kurz Analyse clinique et économique de la décision médicale ve Francii člen České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio