INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

Profesní skupiny a znalosti

Sekce: Knowledge management externích informačních zdrojů a systémy pro správu elektronických dokumentů
 
Autor: Jiří Nevrkla, Komora daňových poradců ČR 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Znalost není to co víš, ale to co umíš

Znalosti potřebné pro jejich řízení jsou zveřejňovány velmi sporadicky, prakticky pouze v náznaku a jako součást reklamy poradenských firem nabízejících tyto znalosti, jako komerční služby, nebo výjimečně firmami a institucemi, které tím chtějí dokumentovat úroveň své péče o pokrok. Základním problémem je nevyjasněnost teoretických a terminologických otázek. Bez vyjasnění vztahu „informace - vědomosti - znalosti“ v podmínkách konkrétní firmy, konkrétního procesu a konkrétní funkce lze jen ztěží specifikovat vztah mezi aktivitami informačního a znalostního managementu.

Konec minulého a počátek tohoto tisíciletí představuje pro všechny oblasti lidské činnosti včetně poradenství novou éru. Základ moci a bohatství představovaly dříve hmotné a finanční statky. Nyní ale jsou hlavním zdrojem této výhody vědomosti a znalosti.

Zánikem oddělení VTEI u bývalých státních podniků, jsou jedinými místy kde v současnosti můžeme hledat odborné informace veřejné knihovny, případně knihovny vysokých škol. Tyto instituce nemají ale dostatek prostředků na nákup fondu odborných knih a časopisů, jak by si uživatelé představovali. Právě profesní komunity mohou tento nedostatek zaplnit. Jejich výhodou je úzká profesní specializace.

Profesní sdružování nám umožňuje soustředit investiční prostředky na budování e_čítáren a e_knihoven jako součásti znalostních IS, úzce zaměřených na problematiku příslušné profese. Internet nám nabízí, prostředí pro archivaci a vyhledávání v datových zdrojích. Nabízené znalosti se nám tedy „skrývají“ v „úložištích“ dat a čekají zde na „vytěžení“.

 
O autoru: Člen prezídia KDP ČR, který se zabývá informatikou pro daňové poradce. Buduje znalostní IS komory. Spravuje 2 servery komory a zabývá se vytvářením e_čítárny pro profesi DP v síti internetu.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio