INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

Zjednodušená legislativa EU a její prezentace na internetu

Sekce: Informační zdroje a služby ve světle vstupu České republiky do Evropské unie
 
Autor: Jitka Hradilová, Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Evropská komise vydala v červenci 2001 Bílou knihu o způsobu vlády v Evropě, která mimo jiné navrhuje koordinovanou strategii pro zjednodušení právního rámce EU na podporu demokracie a zvýšené legitimity institucí EU. Iniciativa se týká především sekundární legislativy (nařízení, směrnice, rozhodnutí), tzv. acquis communautaire a má formu konsolidace, kodifikace a úplného přepracování právního předpisu. Radikálně se tak změní uspořádání, struktura i prezentace legislativy EU. Tato revize právního řádu usnadní i přijetí kandidátských zemí do EU nejen pokud jde o seznámení občanů a podnikatelské sféry s novým právním rámcem, ale i pokud jde o úsporu nákladů. Zjednodušená legislativa znamená totiž také redukci rozsahu právních předpisů a tudíž snížení nákladů na překlad, právní revizi a publikování ve všech jazycích kandidátským zemí. Prezentace zjednodušené legislativy je součástí služby EUR-Lex na serveru europa.eu.int.
 
O autoru: V letech 1990 - 1998 vedoucí Evropského dokumentačního střediska na Univerzita Karlově v Praze. V současné době působí na Filozofické fakultě UK v Praze v Ústavu informačních studií a knihovnictví, kde se specializuje na informační politiku EU a vede Evropský modul (Projekt Jean Monnet Evropské komise) "Historie a současný vývoj informační a komunikační politiky ES/EU v kontextu rozšíření". V letech 1998-2001 vedoucí sekce "Informace o EU" na konferenci INFORUM.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio