INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

Komplexní agenturní informace o EU

Sekce: Informační zdroje a služby ve světle vstupu České republiky do Evropské unie
 
Autor: Přemysl Cenkl, Česká tisková kancelář 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Česká tisková kancelář od roku 2000 provozuje databázi o Evropské unii. Databáze obsahuje všechny důležité informační zdroje o EU, je společným produktem dokumentační, domácí, zahraniční, ekonomické, grafické a obrazové redakce ČTK. Každý uživatel tak může získat přístup k charakteristice orgánů a institucí EU, včetně internetových adres, je zde chronologie vztahů EU s ČR a některými dalšími zeměmi, chronologii hlavních událostí v Unii, zásadní dokumenty Evropských společenství, resp. Evropské unie včetně hlavních dokumentů vztahujících se k rozšiřování Unie, charakteristiky výše uvedených dokumentů (zpracované redaktory ČTK), základní ekonomické a politické údaje o členských i kandidátských zemích, průzkumy veřejného mínění vztahující se k Unii, biografie klíčových osobností EU, finance EU, údaje o Evropské měnové unii (včetně fotografií a infografiky), fondy a programy unie, slovník rozšiřování a nejnovější zprávy týkající se dění v EU.Výhodou při tvorbě produktu je přítomnost zkušených zahraničních zpravodajů ČTK přímo v Bruselu. Některé dokumenty jsou v původním anglickém znění.

ČTK provozuje a denně aktualizuje také další Dokumentační databáze,mezi které patří soubory nazvané Země světa, Světové události, Česká republika, Kraje v ČR, Výročí, Biografie a rozsáhlá relační databáze Sporty. Zejména pracovníci knihoven budou znát tři z nich - Země světa, Česká republika, Biografie, neboť od září roku 2002 je mohou v rámci programu VISK využívat.

ČTK splňuje také individuální požadavky klientů na zasílání aktuálních zpráv v průběhu dne pouze z oboru zájmu klienta, kdy zasílá odpovídající zprávy do e-mailových schránek určených uživatelem.Veškeré zpravodajské produkty agentury jsou rovněž přístupny přes internet na adrese www.ctk.cz.

 
O autoru: Mgr. Přemysl Cenkl vystudoval Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze.V současnosti studuje na Open University v Praze. Od roku 1993 působí v ČTK,kde zastává funkci obchodního ředitele.Je odpovědný za propagační,prodejní a marketingové aktivity agentury.ČTK je největší národní tisková agentura v ČR zabývající se sběrem,tvorbou a distribucí informací.

Po dobu dvou let byl jednatelem společnosti Newton,I.T.,s.r.o. zabývající se především monitoringem médií. Od roku 2002 je členem představenstva společnosti Čekia,a.s. zabývající se hlavně sběrem a tvorbou informací pro kapitálové trhy.

 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio