INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ PODLE AUTORŮ

Přehled sekcí (program konference)

Jiří Bakala, Baťova nemocnice Zlín
Spoluautoři: P. Minář, B. Kadlčíková, M. Krajčová, Baťova nemocnice Zlín
        Telemedicína a informační společnost : projekt e-EUROPE+ 2003

Plný text (PDF)

 
Petr Boldiš, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
        Jak oddělit zrno od plev: Ověřování informací v prostředí internetu

Plný text (PDF)

 
Eva Bratková, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova v Praze
        Principy, aktéři, modely, postupy a technologie v systémech elektronických disertací

Plný text (PDF)

 
Ivo Brožek, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
        Výchova uživatelů na pedagogické fakultě [poster/příspěvek]

Plný text (PDF)

 
Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Spoluautoři: Mgr. Hana Sipková, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
        Přehled zdigitalizovaných lístkových katalogů českých knihoven a práce s nimi z pohledu uživatele [poster]

 
Přemysl Cenkl, Česká tisková kancelář
        Komplexní agenturní informace o EU

Plný text (PDF)

 
Michal Dragoun, nezávislý odborník
        Projekty zpřístupnění rukopisů (a starých tisků) ve světě

Plný text (PDF)

 
Michael Duero, European Court of Auditors; Lucembursko
        Veřejný přístup k dokumentům o EU

Plný text (PDF)

 
Jaroslava Durčáková, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze
        Zahájení konference

 
Ulrike Engel, K.G. Saur Verlag / A Gale Group - Thomson Learning Company; Německo
        Novinky z nabídky K.G. Saur/Gale

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Jitka Feberová, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Spoluautoři: Kasal P., Naidr J., Kittnar O., Mlcek M.
        Využití strukturovaného přístupu v on-line výuce - prezentace ověřeného modelu výuky lékařské informatiky [příspěvek]

Plný text (PDF)

 
Raul Garcia Rodriguez, Economist Intelligence Unit; Velká Británie
        Analýzy zemí, obchodní analýzy a prognózy od vydavatelství Economist Intelligence Unit

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Kai-Henning Gerlach, R.R. Bowker; Německo
Spoluautoři: Yne Hogetoorn, R.R. Bowker
        Integrovaná řešení pro knihovny: správa seriálů a monografií

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Stanislav Hampl, Taylor Nelson Sofres Factum
        K otázce úrovně využívání možností e-governmentu v české populaci

Plný text (PDF)

 
Alan Harris, Kluwer Academic Publishers; Holandsko
        Kluwer Online - nezbytný prostředek podpory výzkumu

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Jana Hercová, Národní lékařská knihovna
Spoluautoři: Adéla Jarolímková, VLK IKEM; Jarmila Langová, VLK IKEM
        Porovnání rešeršních programů SilverPlatter a OVID z pohledu českého uživatele

Plný text (PDF)

 
Iva Horová, Knihovna Akademime múzických umění v Praze
        Digitalizace a zpřítupnění diplomových a habilitačních prací AMU [příspěvek]

Plný text (PDF)

 
Jitka Hradilová, Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví
        Zjednodušená legislativa EU a její prezentace na internetu

Plný text (PDF)

 
Robert Ingram-Smith, ProQuest Information and Learning; Velká Británie
        Elektronické dodávání výukových materiálů

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Chris Ison, CABI Publishing; Velká Británie
        CABI Publishing: Služby aplikovanému výzkumu v oblasti přírodních věd

Plný text (PDF) Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Remigijus Jodelis, The National Library of Lithuania; Litva
        Sběr a archivace elektronických zdrojů v Litvě - vznik virtuální knihovny

Plný text (PDF)

 
Anne Kail, Oxford University Press; Velká Británie
        Oxford Online: Tradice, dokonalost, inovace

Plný text (PDF) Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
        Nové služby Albertina icome Praha pro uživatele elektronických informačních zdrojů

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
        Pilotní výzkum chování při vyhledávání informací

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
        Závěrečné slovo

 
Pavel Kasal, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Spoluautoři: Feberová J., Ohlídková B., Hladíková M.
        Možnosti ověřování znalostí a způsoby evaluace při online vzdělávání

Plný text (PDF)

 
Petr Klán, Ústav informatiky AV ČR
        O jednom nekonvenčním vědecko-informačním centru

Plný text (PDF)

 
Nerute Kligiene, Institute of Mathematics and Informatics; Litva
        Nové způsoby ochrany a záchrany kulturního dědictví v digitálním světě

Plný text (PDF)

 
Reiner Klimesch, Ovid Technologies
        Projekt konzorcia Lippincott Williams and Wilkins

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Pavel Kocourek, INCAD
        Pokročilé vyhledávací služby (nejen) pro DMS

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Pavel Kocourek, INCAD
        What You Didn't See Is What You Get: Dynamická klasifikace

 
Klára Koltay, Debrecen University Library; Maďarsko
        Elektronické dokumenty v knihovnách: OPAC versus gateways

Plný text (PDF)

 
Annemarie Koot, Elsevier Science ; Holandsko
        O krok napřed se ScienceDirect

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Jitka Krčilová, Ministerstvo informatiky ČR
        Role knihoven jako kontaktního místa e-Governmentu

Plný text (PDF)

 
Romana Křížová, Cross Czech
        Evropské programy IST a eContent

Plný text (PDF)

 
Květa Langhammerová, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
        Informační zdroje pro přírodní vědy: Jsou přírodovědci vybíraví? [poster/příspěvek]

Plný text (PDF)

 
Michael Larner, Dialog, a Thomson Company
        Informace o firmách od databázového centra DataStar

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Ulrike Lengwenat, Springer-Verlag; Německo
        SpringerLink - co se skrývá za elektronickými časopisy

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Spoluautoři: Jitka Feberová, Ústav lékařské informatiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
        Získávání relevantních důkazů pro klinické problémy – spolupráce knihovníka s lékařem

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Radim Líčeník, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Spoluautoři: Č. Číhalík, V. Gloger, P. Jindra, T. Kuhn, V. Mihál, M. Pecůchová, V. Procházka, J. Strojil, K. Růžičková, J. Vodička, J. Potomková, Lékařská fakulta Univerzity Palacké
        Program informační výchovy vědecky pracujících studentů Lékařské fakulty UP v Olomouci ? 6 let zkušeností [poster]

 
Toomas Liivamägi, Tartu University Libray; Estonsko
Spoluautoři: Aira Lepik, PhD, Department of Information Studies and Doctoral School of Social Sciences at Tallinn Pedagogical University; Estonia
        Aspekty přístupu a využití informací v elektronické podobě v oblasti výzkumu v Estonsku a dalších přidružených zemích

Plný text (PDF)

 
Soňa Makulová, Komenského univerzita, Filozofická fakulta; Slovenská republika
        Problémy súčasného internetu a navrhované riešenia

Plný text (PDF)

 
Zinaida Manzhukh, Vilnius University Library; Litva
        Komerční využití kulturního dědictví v paměťových institucích

Plný text (PDF)

 
Mária Meleková, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici; Slovenská republika
Spoluautoři: Oľga Doktorová
        Projekt informačnej výchovy používateľov v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici

Plný text (PDF)

 
Jiří Menoušek, Nemocnice Louny, příspěvková organizace. Středisko vědeckých informací
        Medicínské informace na internetu. Klasifikace hodnotících systémů

Plný text (PDF)

 
Elisabeth Milchrahm, Karl-Franzens-University of Graz; Rakousko
        Míra akceptovatelnosti informačních technologií [příspěvek]

Plný text (PDF)

 
Vladimír Mlynář, ministr informatiky ČR
        Úvodní slovo ministra informatiky ČR

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Jan Mottl, AiP Safe s.r.o.
        Jak implementovat nástroje typu DMS (Document Management System)

Plný text (PDF) Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Jiří Nevrkla, Komora daňových poradců ČR
        Profesní skupiny a znalosti

Plný text (PDF)

 
Petra Nevřivová, Česká zemědělská univerzita v Praze
Spoluautoři: M. Beránková, ČZU, Katedra operační a systémové analýzy; J. Pavlíček, ČZU, Katedra informačního inženýrství
        Výukové systémy ve virtuálním prostředí [příspěvek]

Plný text (PDF)

 
Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova v Praze
        Učící se organizace, síťové sdílení znalostí a změny chování uživatelů

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Marie Paráková, Ústřední knihovna, Univerzita Karlova v Praze
Spoluautoři: Petr Boldiš, postgraduální student Ústavu informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
        PEC = Portál Elektronických Časopisů

Plný text (PDF)

 
Ondřej Pečený, Ústav informačních studií a knihovnictví
        Svět podle Googlu

Plný text (PDF)

 
Dana Petrýdesová, Krajská vědecká knihovna v Liberci
        Možnosti uplatnění veřejných knihoven v informačním systému státní správy a samosprávy

Plný text (PDF)

 
Jiří Poláček, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
        Elektronický archív akademických prací na ESF MU

Plný text (PDF)

 
Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
        Informační výchova učitelů

Plný text (PDF)

 
Jarmila Potomková, Informační centrum Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci
Spoluautoři: I. Daubnerová, K. Langová, Informační centrum LF UP a FN Olomouc
        Využívání platformy Ovid na LF UP v Olomouci: pět let zkušeností a současné možnosti.

Plný text (PDF)

 
Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.
        Memoria Mundi Series Bohemica – z trezoru na Internet

Plný text (PDF)

 
Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze
        Využití prezentačního softwaru v pedagogické praxi [příspěvek]

Plný text (PDF)

 
Pavel Samec, Policejní akademie České republiky v Praze
        Role informačních technologií v celoživotním vzdělávání

Plný text (PDF)

 
Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze
        Sémantický web

Plný text (PDF)

 
Václava Smitková, Fakultní nemocnice v Plzni
        Diagnostika nádorů na Internetu aneb zapomeňte na tlusté bichle

Plný text (PDF)

 
Edvins Snore, RIDemo; Lotyšsko
        Vizuální kontextualizace : projekt VICODI

Plný text (PDF)

 
Libor Straka, DERS s.r.o.
        Nástroje pro správu znalostí v podniku

 
Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR
Spoluautoři: Katarína Husárová, Ministerstvo vnitra
        Veřejné informační služby & PHARE 2001

Plný text (PDF)

 
Martin Svoboda, Státní technická knihovna
Spoluautoři: Jan Bayer, Státní technická knihovna
        Dostupnost vysokoškolských kvalifikačních prací: východiska pro další řešení

Plný text (PDF)

 
Boris Škandera, Informetal, zájmové sdružení
Spoluautoři: Antonín Tulach, Informetal, z.s., Blanka Polochová VÚHŽ, a.s. Dobrá
        30 let databáze METAL - a co dál? [poster/příspěvek]

Plný text (PDF)

 
Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
        E-články: slepá ulička publikačního vývoje? Komu to vadí? Komu to prospívá?

Plný text (PDF)

 
Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
        Zkušenosti z tvorby jednotného website všech úřadů resortu zeměměřictví a katastru.

Plný text (PDF)

 
Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
        Vydávání odvětvových informačních CD-ROM s digitálními i digitalizovanými dokumenty [poster/příspěvek]

Plný text (PDF)

 
Ludmila Tichá, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
        Výuka či samostatné studium?

Plný text (PDF)

 
Zdeněk Uhlíř, Národní knihovna České republiky
        Digitalizace historických dokumentů a kontextualizace kulturního dědictví

Plný text (PDF)

 
Johan van Halm, EUSIDIC; Holandsko
        Pozvánka na výroční konferenci EUSIDIC v roce 2003 v Praze

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Erik-Jan van Kleef, Ovid Technologies; Německo
        Nové způsoby propojení záznamů s plnými texty od Ovid Technologies

Plný text (PDF) Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Tomáš Vejlupek, Tovek spol. s r.o.
        Jak učinit informace dostupné informacemi využitelnými

Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Dagmar Vránová, Česká kapitálová informační agentura, a.s.
        Přidaná hodnota ve faktografických databázích informační agentury ČEKIA

Plný text (PDF) Prezentace (1024x780, vyžaduje Javu)

 
Barbara Wildemuth, University of North Carolina at Chapel Hill; USA
        Jaký účel mají uživatelské průzkumy? Vliv empirických důkazů na zlepšování informačních služeb

Plný text (PDF)

 
Kerstin Zimmermann, ftw. (Telecommunications Research Centre Vienna); Rakousko
        Akademické informační portály

Plný text (PDF)

 

 

 

Hlavní stránka ] O konferenci ] Program konference ] Místo konání ] Sponzoři ] Výstava ] Ceny INFORUM ] Fotoforum ] Anketa ] Organizační výbor ] Přihláška ]

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio