INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

PROGRAM SEKCE
 

Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání

28.5.2003
8:30 - 12:30

Posluchárna D

Koordinátor sekce: Svatopluk Rieger, Slezská univerzita, Opava a Univerzita Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc

Zapojení knihovníků a informačních pracovníků do výukového procesu - práce s odbornou literaturou a informacemi. Způsoby a formy informační výchovy uživatelů. Knihovník jako zprostředkovatel nových výukových metod. E-learning - výhody a nevýhody z pohledu informačních pracovníků a uživatelů. Příprava a realizace interaktivních multimediálních kursů (např. v prostředí Internetu). V sekci by se měly především prezentovat úspěšné nebo připravované projekty vzdělávání uživatelů v ČR s praktickými ukázkami.

Národní program počítačové gramotnosti (NPPG) a příležitosti vzdělávacích center v ČR

Pavel Komárek, Centrum internetu

Role informačních technologií v celoživotním vzdělávání

Pavel Samec, Policejní akademie České republiky v Praze

Projekt informačnej výchovy používateľov v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici

Mária Meleková, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici; Slovenská republika
Spoluautoři: Oľga Doktorová

9:45 - 10:15 Přestávka na kávu

Výuka či samostatné studium?

Ludmila Tichá, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní

Možnosti ověřování znalostí a způsoby evaluace při online vzdělávání

Pavel Kasal, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Spoluautoři: Feberová J., Ohlídková B., Hladíková M.

Informační výchova učitelů

Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

O jednom nekonvenčním vědecko-informačním centru

Petr Klán, Ústav informatiky AV ČR

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio