INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

PROGRAM SEKCE
 

Postery a/nebo další publikace ve sborníku

27.-29.5.2003
 

ochoz Nové auly

Koordinátor sekce: Jana Machonská, Albertina icome Praha s.r.o.

 

Míra akceptovatelnosti informačních technologií [příspěvek]

Elisabeth Milchrahm, Karl-Franzens-University of Graz; Rakousko

Autorské právo a elektronický obchod po vstupu ČR do ES z hlediska knihoven [příspěvek]

Martin Boháček, Vysoká škola ekonomická

Přehled zdigitalizovaných lístkových katalogů českých knihoven a práce s nimi z pohledu uživatele [poster]

Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Spoluautoři: Mgr. Hana Sipková, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Výukové systémy ve virtuálním prostředí [příspěvek]

Petra Nevřivová, Česká zemědělská univerzita v Praze
Spoluautoři: M. Beránková, ČZU, Katedra operační a systémové analýzy; J. Pavlíček, ČZU, Katedra informačního inženýrství

Program informační výchovy vědecky pracujících studentů Lékařské fakulty UP v Olomouci ? 6 let zkušeností [poster]

Radim Líčeník, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Spoluautoři: Č. Číhalík, V. Gloger, P. Jindra, T. Kuhn, V. Mihál, M. Pecůchová, V. Procházka, J. Strojil, K. Růžičková, J. Vodička, J. Potomková, Lékařská fakulta Univerzity Palacké

Vydávání odvětvových informačních CD-ROM s digitálními i digitalizovanými dokumenty [poster/příspěvek]

Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

30 let databáze METAL - a co dál? [poster/příspěvek]

Boris Škandera, Informetal, zájmové sdružení
Spoluautoři: Antonín Tulach, Informetal, z.s., Blanka Polochová VÚHŽ, a.s. Dobrá

Využití strukturovaného přístupu v on-line výuce - prezentace ověřeného modelu výuky lékařské informatiky [příspěvek]

Jitka Feberová, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Spoluautoři: Kasal P., Naidr J., Kittnar O., Mlcek M.

Výchova uživatelů na pedagogické fakultě [poster/příspěvek]

Ivo Brožek, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informační zdroje pro přírodní vědy: Jsou přírodovědci vybíraví? [poster/příspěvek]

Květa Langhammerová, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Katalogizace, digitalizace a analýza historických fondů - projekt "Kounicovy knihovny" [poster/příspěvek]

Břetislav Šimral, Historické muzeum Slavkov u Brna

Digitalizace a zpřítupnění diplomových a habilitačních prací AMU [příspěvek]

Iva Horová, Knihovna Akademime múzických umění v Praze

Využití prezentačního softwaru v pedagogické praxi [příspěvek]

Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio