INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

PROGRAM SEKCE
 

Informační zdroje a služby ve světle vstupu České republiky do Evropské unie

29.5.2003
9:00 - 12:00

Nová aula

Koordinátor sekce: Marie Pavlů, Euro Info Centrum, Praha

Evropská unie – proč Ano, proč Ne. Chystané legislativní změny spojené se vstupem do Evropské unie z pohledu knihoven a informačních pracovišť. Stav harmonizace s právními předpisy EU. Etické otázky vyplývající z autorského zákona. Jak získat prostředky z grantů EU?

Systém elektronických informací o EU zajišťovaný Evropským dokumentačním centrem v univerzitní knihovně v Tartu

Ruth Tammeorg, Tartu University Library; Estonsko

Analýzy zemí, obchodní analýzy a prognózy od vydavatelství Economist Intelligence Unit

Raul Garcia Rodriguez, Economist Intelligence Unit; Velká Británie

Komplexní agenturní informace o EU

Přemysl Cenkl, Česká tisková kancelář

Veřejný přístup k dokumentům o EU

Michael Duero, European Court of Auditors; Lucembursko

10:45 - 11:15 Přestávka na kávu

Zjednodušená legislativa EU a její prezentace na internetu

Jitka Hradilová, Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví

Evropské programy IST a eContent

Romana Křížová, Cross Czech

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio