Vítejte na stránce určené pro firmy participující na konferenci INFORUM 2006. Jsme velmi rádi, že se budete letošní konference účastnit.

Jakub Petřík zodpoví všechny Vaše dotazy týkající se uvedených pokynů i všeobecné dotazy k organizaci konference. Se svými dotazy se obracejte přímo na tel. 222 231 212 nebo jakub.petrik@aip.cz.

Termíny


březen 2006: online registrace účastníků na konferenci
31. březen 2006: firemní profily vystavovatelů pro tištěný program
7. dubna 2006: uhrazení faktury
18. dubna 2006: dodání reklamy do tištěného programu
9. až 12. května 2006: doručení materiálů pro vkládání do konferenčního portfolia
16. května 2006: odevzdání prezentací v MS PowerPoint
23. května 2006 8-10 hod: instalace stánků
23. až 25. května 2006 denně 8-17 hod: registrace zástupců firem na konferenci
23. května 2006 10 hod: zahájení výstavy
24. května 2006 19:30-23 hod: Infokoncert a Infomejdan
25. května 2006 od 15 hod: demontáž výstavy

Reklama v tištěném programu/sborníku

Pokud jste si objednali zveřejnění reklamy v tištěném programu/sborníku, bude třeba ji nejpozději do 18.4. dodat v počítačovém formátu na níže uvedenou adresu. Formát zrcadla je max. 190(š) x 128(v), tj. na šířku a můžete používat plnou barevnost. Vyhovující jsou soubory formátu vektorový EPS (postscript bez písem - např. z AI nebo CorelDraw), CorelDraw (písmo převést do křivek) nebo v tiskovém PDF. K tomu prosím přiložte malý náhledový obrázek (třeba kopii obrazovky) ve formátu JPG pro kontrolu.

Reklamu laskavě odesílejte přímo na adresu tiskárny:
STUDIO PRESS, s. r. o.
p. Václav Korejtko nebo Vojtěch Žáček
Jeseniova 56D, 130 00 Praha 3
tel.: 271 771 414, e-mail: praha@studiopress.cz

Pokud budete reklamu odesílat e-mailem, použijte laskavě komprimaci (ZIP, ARJ), možné je také uložení souborů na FTP (na vyžádání zašleme potřebné údaje pro připojení k FTP serveru). Zásilku vždy označte heslem "INFORUM 2006" (např. jako předmět u e-mailu) a uveďte jméno kontaktní osoby, se kterou by mohla tiskárna řešit případné potíže. Do kopie e-mailu uveďte prosím také adresu jana.machonska@aip.cz, abychom měli přehled o již zaslaných souborech.

Vkládání materiálů do konferenčního portfolia

Pokud jste vyznačili v přihlášce vystavovatele zájem o vložení Vašich propagačních materiálů (v přiměřeném množství a do formátu A4) do tašek, které dostanou všichni účastníci konference. Tyto materiály (min. 630 kopií, pokud zbydou, vrátíme) je třeba dodat na adresu Albertina icome Praha s.r.o., Štěpánská 16, 110 00 Praha 1 tak, abychom je obdrželi v týdnu 9.-12.5. (z prostorových důvodů laskavě neposílejte materiály dříve). Prosíme Vás o přesné dodržení tohoto termínu, později již nebudeme moci vkládání zajistit. Přímo k zásilce (nebo e-mailem) také uveďte, kolik různých kusů materiálů obsahuje, popřípadě další důležité pokyny pro vkládání.

Firemní prezentace

Všechny prezentace budou publikovány na webovských stránkách www.inforum.cz

Vystoupení na konferenci

Přednášející mají standardně 15 minut na vlastní prezentaci a 5-10 minut na dotazy a diskusi k příspěvku. Během přestávky před svým vystoupením nezapomeňte vyzkoušet svou prezentaci na předváděcím PC v přednáškovém sále a kontaktovat předsedu své sekce. Vzhledem k přesnému načasování programu konference Vás žádáme o dochvilnost a především o přesné dodržení časového rámce Vašeho vystoupení a pokynů předsedy sekce.

Technické vybavení

V přednáškových místnostech zajistíme dataprojektor, plátno, počítač (PC/Windows s programy Office 2000 vč. PowerPoint, Netscape a MS Internet Explorer a s napojením na Internet) a mikrofony. Během prezentace můžete využít ukázek "naživo" po Internetu. VŠE má kvalitní a rychlé napojení, přesto Vám doporučujeme, abyste si rovněž připravili své ukázky "offline" (stažením html stránek popř. s použitím Lotus Screencamu a jejich uložení na CD-ROM, flash disk) pro případ nepředpokládaných problémů. Ve foyer i v sále bude přítomen technický pracovník pořadatele, který Vám pomůže s řešením případných potíží.

Použití vlastního notebooku je v zásadě možné pouze v Posluchárně D, ale nelze vyloučit problémy s kompatibilitou s projekčním zařízením, navíc je potřeba poměrně hodně času pro instalaci, vyzkoušení a přepojení v průběhu sekce, proto tuto variantu nepreferujeme.

Váš "ministánek"

Ministánek je standardně vybaven 1 stolem o rozměrech cca 120x60 cm, 2 židlemi (pokud jste si neobjednali rozšíření stánku) a přívodem el. proudu 220V (1 zásuvka na stánek, další případné rozvedení si již zajišťuje vystavovatel). Umístění vašeho ministánku je zveřejněnona www stránkách INFORUM. Pokud jste vyznačili v přihlášce vystavovatele zájem o připojení na Internet, bude vám poskytnuto jedno přípojné místo sítě Ethernet (Twisted-Pair).

Instalace ministánků proběhne 23.5. od 8:00 do 10:00.

Zajištění a pojištění: po dobu konání konference a výstavy bude prostor auly zabezpečen další speciální signalizací, celkem tedy bude realizováno čtyřstupňové zajištění. Pojištění exponátů není centrálně zajišťováno, každý vystavovatel si je musí zajistit sám. Pořadatel výstavy nenese odpovědnost za případné škody vzniklé na exponátech vystavovatelů.

Likvidace ministánků proběhne 25.5. od 16:00 do 18:00. Vystavovatel je povinen prostor svého ministánku uvést do původního stavu a odvézt po sobě případný odpad.

Vjezd do areálu VŠE

Vystavujícím firmám bude umožněn vjezd do areálu VŠE na dobu nezbytně nutnou k vyložení resp. naložení techniky a exponátů. Parkování v areálu není povoleno.

Další informace

Přihlášení na konferenci pro vystavovatele

Přijetím Vaší objednávky stánku nejste automaticky zaregistrováni na konferenci jako účastníci. Proto Vás žádáme, abyste co nejdříve vyplnili svou osobní on-line přihlášku (odkaz na tuto prihlášku bude rozesílán na začátku března 2006). Pečlivě volte sekce, workshopy a doprovodné akce, kterých se chcete účastnit. Nezapomeňte na obědy! Z každé firmy se mohou zdarma zaregistrovat 3 zástupci. Máte-li zájem o účast vyššího počtu zástupců z Vaší firmy, obraťte se prosím s předstihem na pořadatele.

Registrace

Po svém příjezdu se prosím u vstupu do Nové Auly VŠE zaregistrujte a vyzvedněte si svou visačku, kupóny na obědy a pozvánky na doprovodné akce.

Připomínky a podněty k této stránce zasílejte na jakub.petrik@aip.cz