Co je poster?

Poster se zcela liší od mluvené prezentace, proto je také nutné použít jiné techniky k jeho přípravě. Účelem posteru je seznámit zájemce s prací autora jednoduše pochopitelnou formou, která stimuluje zájem a diskusi. Základním cílem posteru je vyprovokovat výměnu názorů mezi vystavovatelem a publikem. Postery jsou ideální příležitostí pro neformální představení prvotních stádií výzkumu a zhodnocení výsledků projektů již uskutečněných. Poster je obvykle vytvořen pouze listy papíru připevněnými na tabuli nebo nástěnku, často je také ale využito dalších vizuálních prostředků.

Jak připravit zajímavý poster? Klíčem je jednoduchost!

Prezentace posterů na konferenci INFORUM 2006

Předběžně počítáme s tím, že autoři posterů budou mít možnost představit svou práci během krátkého vstupu (2-5 minut) v jedné ze sekcí a dále v době přestávek na kávu a během poledních přestávek. Postery zůstanou na místě během konání konference 23-25.5. 2006. Názvy posterů a jména autorů budou uvedeny v tištěném programu konference, i v programu na webovských stránkách konference.

Žádáme autory posterů, aby do 24. dubna 2006 zaslaly své postery v textové podobě ve formátu .doc a/nebo .pdf (viz Pokyny pro formátování) nebo grafický náhled posteru (Powerpoint, digitální fotografie, apod.) na adresu jana.machonska@aip.cz, abychom je mohli zařadit na webovské stránky konference.

Doporučená max. velikost posteru je 80 cm (v) x 110 cm (š) nebo 110 cm (v) x 80 cm (š). Postery bude možné umístit na nástěnky, které budou k dispozici na místě, v propojovací chodbě mezi Novou budovou a Rajskou budovou. Pomůcky pro připevnění Vašich materiálů na nástěnku, tzn. připínáčky, špendlíky, lepicí páska, oboustranná lepicí páska, taktéž zajistíme. Další požadavky na vybavení směřujte prosím na adresu jakub.petrik@aip.cz. Počítačové stanice ani stoly bohužel není možné zajistit.

Ukázky z posterové sekce na konferenci INFORUM 2005

Postery z konference si můžete prohlédnout ve fotogalerii.