Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Přírodní vědy a technika - kolébka elektronických zdrojů
Koordinátor: Jiří Kadleček,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 13:30 - 17:15, Nová aula

Srovnání vybraných databází z hlediska zpracování českých informačních zdrojů

Autor: Jaroslav Horký,  MEDISTYL, s.r.o., Praha

Spoluautoři: Boček Bohumil / Medistyl Praha, Bočková Martina / Medistyl Praha, Šmídová Lucie / ÚISK Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Analýza a vzájemné porovnání některých světových bibliografických databází z hlediska rozsahu a struktury zpracování českých odborných informačních zdrojů, srovnání českých zdrojů s dalšími jazyky/zeměmi se zaměřením zvláště na databáze v oblasti medicíny a farmacie (Medline, Embase, Derwent Drug File aj.), v oblasti patentů (World Patents Index, Chemical Abstracts), jakož i další (Inspec, Scisearch aj.).

O autorovi

Ing.Jaroslav Horký v roce 1980 absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, obor ekonomika a řízení.

V letech 1980-1988 pracoval v informačním středisku VÚSPL Pardubice, od počátku se zaměřením na využívání strojových bází dat. V letech 1988-1991 pracoval v Ústřední informační službě chemie (VÚTECHP-ÚISCH), kde zajišťoval zpracování rešerší z bázích dat zahraničních databázových center. Od roku 1992 se zabývá ve firmě MEDISTYL zpracováním rešerší ze zahraničních databázových center (převážně STN International) a vývojem informačních systémů o nebezpečných látkách. Od roku 1993 je garantem zastupení STN International.


Ostatní příspěvky v sekci:

Nové publikace a licenční politika u Nature Publishing Group v roce 2006

Autor: Rocio Machhaus, Nature Publishing Group, Velká Británie


Dilemata vědeckých bází dat

Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha


Scopus - nové vlastnosti a možnosti

Autor: Sandra Grijzenhout, Elsevier, Nizozemí


Integrace časopisů, referenčních příruček a e-books do rozhraní SpringerLink

Autor: Frans Lettenström, Springer, Německo


Komparativní analýza informačních služeb

Autor: Barbara Dixee, Knovel Corporation, USA

Spoluautoři: Christina Pierce / Marketing Manager for Knovel


Pokračující digitalizace dokumentů a další novinky na platformě Wiley InterScience

Autor: Brett Thomas, John Wiley & Sons Ltd, Velká Británie


Využití služby ESDU pro vzdělávání šetří čas vyučujících a řeší výběr zdrojů

Autor: John Hammar, Information Handling Services - IHS Inc., Velká Británie


Zpět na program