Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací?
Koordinátor: Milan Špála,  Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 09:00 - 12:30, Posluchárna D

Svobodný přístup k odborným informacím - výzva nebo hrozba?

Autor: Jindra Planková,  Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Spoluautoři: David Piňos / Ústřední knihovna FPF Slezské univerzity v Opavě

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Komunikace informací a přístup k odborným informacím prodělaly na počátku nového století rozsáhlé změny. Systémy elektronického publikování a některé nové formy předávání informací v prostředí Internetu vyvolávají otázky po nových možnostech přístupu k informacím. Příspěvek se bude zabývat aktuálními otázkami svobodného přístupu k odborným informacím. Na základě vyhledávání konkrétních informací se pokusíme srovnat tradiční (předplatné) a nové modely přístupu k odborným informacím, a to z pohledu informačního pracovníka knihovny a VŠ pedagoga. Hlavní důraz bude kladen na pochopení souvislostí nabízených v rámci svobodného přístupu a hledání možného směřování na cestě od kvantity ke kvalitě, při získávání odborných informací.

O autorovi

Mgr. Jindra Planková - v letech 1994-1997 bakalářské studium "knihovnictví" na FPF SU v Opavě, 1997-2000 magisterské studium "knihovnictví a informační studia" na ÚISK FF Karlovy univerzity v Praze. Od roku 2003 doktorandské studium na ÚISK FF UK. V letech 1994-1997 knihovní asistent v Ústřední knihovně FPF Slezské univerzity, 1997-2002 informační pracovník oddělení MVS, MMVS, DDS, od 2002 odborný asistent ÚBK FPF SU, 2003-dosud odborný asistent Ústavu informatiky FPF SU v Opavě.


Ostatní příspěvky v sekci:

Open access: pohled z Velké Británie

Autor: Allan Foster, Informační konzultant, Velká Británie


Open Access - pohled vydavatele

Autor: Gareth Williams, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Digitální knihovny a citační služby

Autor: Eva Bratková, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Vliv open access na knihovny: nová éra ve vydavatelském průmyslu

Autor: Daphne Kyriaki-Manessi, Technological Educational Institution of Athens, Řecko

Spoluautoři: Challeplioglou Artemis / Foundation of Biomedical Research of the Academy of Athens, Vasilakaki Eugenia / DBS SA Informatic Services Company


NEREUS - otevřený archiv pro obor ekonomie pro výzkumníky z Evropy

Autor: Jacques Hellemans, Université libre de Bruxelles, Belgie


Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii

Autor: Aliaksandr Rahoisha, Belarusian State University, Bělorusko


Zpět na program