Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Aktuální trendy a technologie digitálních knihoven
Koordinátor: Miroslav Bartošek,  Masarykova univerzita v Brně
Kdy a kde: 25. 5. 2006, 8:30 - 12:00, Nová aula

Shibboleth - elegantní technologie pro vzdálený přístup k dabatázím

Autor: Jiří Pavlík,  Univerzita Karlova v Praze

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Shibboleth je middleware navržený konzorciem Internet2 pro zajištění distribuované webové autentikace a Single-Sign-On. V prostředí knihoven a informačních zdrojů se standard Shibboleth uplatňuje pro řešení tzv. vzdáleného přístupu k lokálním i vzdáleným informačním zdrojům. V příspěvku budou představeny principy Shibboleth, stav jeho implemantace v knihovnách ve světě, u významných provozovatelů informačních zdrojů jako Elsevier, EBSCO, JSTOR a postup implementace na univerzitách a v knihovnách v České republice.

O autorovi

Jiří Pavlík absolvoval v roce 2000 České vysoké učení technické, Fakultu elektrotechnickou. Od roku 1995 je zaměstnancem Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu výpočetní techniky, kde se věnuje podpoře knihovních systémů, plnotextovým technologiím a multimédiím v prostředí Apple. Od ledna 2006 je členem pracovní skupiny pro podporu Shibboleth při CESNET.


Ostatní příspěvky v sekci:

Technologie digitálních knihoven

Autor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky


Vyhledávání v archivu českých webových zdrojů

Autor: Jan Hutař, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři: Lukáš Matějka / Fakulta informatiky MU, Brno, Ludmila Celbová / Národní knihovna ČR


Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Autor: Vlastimil Krejčíř, Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky


Systém DiVA: současný stav a další vývoj

Autor: Uwe Klosa, Uppsala University, Švédsko

Spoluautoři: Eva Müller / Uppsala University Library


Zpřístupňování digitálních dokumentů na UK v Praze

Autor: Lucia Tesařová, Univerzita Karlova v Praze

Spoluautoři: Pavel Krbec / Ústav výpočetní techniky UK v Praze


Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny

Autor: Iva Celbová, SEFIRA spol. s r.o., Praha


Zpět na program