Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS
Koordinátor: Martin Lhoták,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 8:30 - 12:00, Nová aula

Integrácia nových technológií pre vyhľadávanie na webe do služieb knižníc

Autor: Nadežda Andrejčíková,  Cosmotron Bohemia, s.r.o., Hodonín

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

Príspevok sa zameriava na nové technológie vyhľadávania informácií na webe a možnosti ich integrácie do knižnično informačného systému s cieľom skvalitniť a rozšíriť služby používateľom.

O autorovi

Autorka je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor:Automatizované systémy riadenia. Pracovala ako programátor - analytik vo firme PVT Hodonín a od roku 1992 sa venuje problematike knižničných a informačných systémov. Najskôr pracovala ako programátor - analytik v jednej osobe a dnes riadi firmu zaoberajúcou sa analýzou, vývojom a implementáciou a správou informácií systému Advanced Rapid Library s pôsobnosťou v SR a ČR. Tento informačný systém je určený pre správu a manažment informácií v pamäťových inštitáciach.V súčasnoti tiež pôsobí ako konzultant v oblasti implementácie medzinárodných štandardov pre spracovanie a sprístupňovanie informácií v pamäťových inštitúciach a je členkou Slovenského spolku knihovníkov.


Ostatní příspěvky v sekci:

Blogy a sociální média uvnitř podniku - interní komunikace a management informačních toků

Autor: Adriana Cronin Lukas, Big Blog Company, Velká Británie


Wikipedie – otevřená encyklopedie

Autor: Petr Kadlec, Wikipedie, Česká republika


Pokročilé nástroje pro odkrytí neviditelného webu

Autor: Karen Blakeman, RBA Information Services, Velká Británie


Vyhledávání multimediálního obsahu na Internetu

Autor: Michal Krsek, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři: Michal Illich / Jyxo, Ivan Dolezal / CESNET


Excalibur - sémantická navigace webem

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, c/o Convera ČR, Praha


Zpět na program