13th Conference on Professional Information Resources


Paper details

Management of Information and Knowledge in the Business Environment

Session coordinator: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Slovakia

Where: 23. 5. 2007, 9.00 - 12.30, Auditorium D

DMS and Dynamic Documents

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Czech Republic

Fulltext

Abstract:

Overview of new trends in DMS in the Czech Republic.

 

About author:

Jan Mottl (nar. 1959) po ukončení studií na ČVUT v Praze obor technická kybernetika pracoval ve Zbrojovce Brno jako technik ve výrobě záznamových zařízení. V roce 1989 nastoupil do Gramofonových závodů Loděnice jako směnový vedoucí masteringu. Zde se účastnil zavádění výroby CD a CD-ROM. V roce 1991 se stává jedním ze zakládajících společníků ICOME s.r.o., společnosti zaměřené na zavedení technologie CD-ROM na československý trh. ICOME s.r.o. se stala jedním z prvních propagátorů, distributorů a vydavatelů CD-ROM a souvisejících technologií u nás. Po transformaci ve společnost Albertina icome Praha s.r.o. v roce 1995 se stal jejím finančním ředitelem. Z ní byla v roce 1999 vyčleněna samostatná společnost AiP Safe, do které byly převedeny aktivity v oblasti DMS. V současnosti je jejím výkonným ředitelem a jednatelem.


Other papers in this session:

Knowledge Management in Modern Organization

Author: Ludmila Mládková, University of Economics, Czech Republic

Company as a Living Organism - Competitive Advantage

Author: Olga Girstlová, GiTy, a.s., Czech Republic

Several Problems in Transforming a Corporate Information Centre into a Knowledge Centre

Author: Jan Vymětal, VŠB - Technical University of Ostrava - Faculty of Economics, Czech Republic

Marketing in a Business Library

Author: Tereza Šedivcová, ČSOB, Czech Republic

Public Sector Information – a Source of Raw Material for Company Information and Knowledge

Author: Dagmar Vránová, EPMA - European Projects &Management Agency, Czech Republic

Strategic Decision and Knowledge Management in the Company

Author: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Slovakia