13th Conference on Professional Information Resources


Paper details

Portal Solutions of Access to Scientific Resources in Medicine

Session coordinator: Eva Lesenková, Institute for Postgraduate Medical Education, Czech Republic

Where: 23. 5. 2007, 13.30 - 16.20, Auditorium D

In What Way Requirements of Publications of Medical research Are Changing

Autor: Milan Špála, Charles University - 1st Medical Faculty, Czech Republic

Fulltext

Abstract:

Prezentace má za cíl seznámit cílovou skupinu možných zájemců s výsledky naší odborné činnosti. Je to v zájmu jak autorů daných výsledků, tak všech osob nebo institucí, kdo se nějakým způsobem na nich podíleli. Obsah a styl prezentace je určován příslušníky cílové skupiny, jejich zvyklostmi, počtem, zaměřením jakož i technickými a ekonomickými možnostmi autorů. Způsob prezentace výsledků, má-li být účinný, v současné době nutně respektuje a využívá všechny možnosti informačních technologií [IT], jako je e-publishing, e-prints, Open Access [OA], multimediální podoba, e-document delivery. Výše uvedené nové postupy se významně podílejí nejen na způsobu prezentace, ale od samého počátku vědecké nebo vzdělávací činnosti, i na samé jejich hodnotě, přesnosti i následném dopadu (učinné data mining, databázové rešerše, full textové zdroje). Nové informační technologie (zvl. internet) se v druhé polovině minulého století výrazně zúčastnily na urychlení klasického publikačního procesu vědeckých výsledků v časopisech. To nutně vyústilo v tzv. informační explozi, resp. krizi časopisů (seriálů) a vědeckého komunikačního trhu. Docházelo k ekonomickým rozporům mezi neziskovými badatelskými institucemi, a komerčními vydavateli, postupně přebírajícími do své režie stále dražší časopisy. Z iniciativy vědeckých institucí od roku 1971 postupně vzniká snaha umožnit uživatelům volný přístup (open access [OA]) k informačním zdrojům. Dokladem jsou úspěšné realizace BioMedCentral - 1999, PLoS - 2000, OSI/Open Access Program – 2002. Vznikají OA časopisy, vědecké instituce archivují v elektronické podobě vlastní publikace (self archieving) a vznikají úložiště (repositories) umožňující zájemcům zde časově neomezeně archivovat své publikace. Vzniká tak alternativní model dosavadního vědeckého publikačního systému. V něm opatření nákladů na publikování vědeckých výsledků patří k povinnostem autora, který ovšem k tomu má prostředky ze svých grantů. Výdaje za OA "platí autor", a ne až jako dosud "knihovna a čtenář". Ve vědecké literatuře totiž autoři ve valné míře souhlasí, aby jejich digitalizované a v síti dostupné texty byly považovány za "public domain" či "Creative Commons" s předpokladem dodržování "fair use". Je možno shrnout, že všechny nové IT včetně digitalizace a zesíťování, typické pro informační společnost, umožňují všem, kdo v rámci své vědecké nebo vzdělávací činnosti prezentují své výsledky, aby tak činili s maximální účinností, kvalitou a korektností.

About author:

Graduated at Charles Universtiy Medical Faculty in Prague, MD (1956), PhD (1963); Associated Professor of Pathophysiology / Experimental medicine at Charles University First Medical Faculty (1988); Dept. of Pathophysiology at Charles University First Medical Faculty (1956-1995); Visiting Professor and Head of Dept. of Pathophysiology at Université d´Oran (Algeria) (1970-1974); Associated Professor of Pathophysiology / Experimental medicine at the Chair of general biology, Faculty of Biology, Southbohemian University, České Budějovic (2003-2005), de Institute of Scientific Information - Head of Dept. (1995-2001), Research Specialist (2001- ); Member of Charles University Editorial Board and First Medical Faculty editorial Board (1965 - 2003), Editor in Chief of "Sborník lékařský" - Multidisciplinary biomedical journals of the First Medical Faculty of Charles University in Prague (1991 - 2003).


Other papers in this session:

MEDVIK® - Medical Virtual Library – Integrated Information Environment for Medical Libraries in Czech Republic

Author: Helena Bouzková, National Medical Library, Czech Republic

Co-authors:

Filip Kříž, Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová / National Medical Library

Have We Followed the Right Way Up Till Now?

Author: Livia Vasas, Central Library of Semmelweis University, Hungary

Co-authors:

Joe Geges / Ovidius

The Novartis Knowledge Center Portal - Gateway to Information and Knowledge in a Global Pharmaceutical Company

Author: Margot Gerharter, Novartis Institutes for BioMedical Research GmbH &Co KG, Austria

New Developments at Nature Publishing Group

Author: Hugh Blackbourn, Nature Publishing Group, United Kingdom

Free on the Net: Accessing Digital Research Output with No Barriers

Author: Elisabetta Poltronieri, Istituto Superiore di Sanità, Italy

Co-authors:

Rosalia Ferrara / Istituto Superiore di Sanità