13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Efektivní zpřístupnění elektronických informačních zdrojů

Koordinátor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Kdy a kde: 24. 5. 2007, 13.30 - 15.30, Nová aula

Jak uživatelé vnímají hodnotu vědeckých informačních zdrojů

Autor: Radovan Kačín, Vysoká škola ekonomická v Praze

Spoluautoři:

Václav Šubrta / Vysoká škola ekonomická v Praze

Abstrakt:

Přestože školy kupují kvalitní informační zdroje, přístupy se počítají na desítky až stovky unikátních uživatelů za rok. Přístup do elektronických informačních zdrojů bývá přitom ve školách poskytován často bezplatně (např. v rámci školní multilicence) a poskytované zdroje jsou velmi kvalitní. Proč je tedy uživatelé nepoužívají? Knihovny se snaží přivést uživatele k využívání EIZ různými metodami, nejčastěji kombinací reklamy a školení. Výsledky těchto snah jsou sporné, a to nejen na českých, ale i zahraničních školách. Prezentace informačních zdrojů bývá zasazena do nevhodně pojatého marketingu knihoven. Nevede ke změně, neboť uživatelé nevidí bezprostřední hodnotu nabízených služeb. Tento příspěvek analyzuje pojetí hodnoty v knihovnách z pohledu zákazníka a navrhuje zásadní změnu přístupu knihovny k vnímání hodnoty poskytovaných zdrojů a služeb. Příspěvek identifikuje nutné změny v podobě redefinice interních procesů poskytovatelů služeb, zavedení metrik pro hodnocení úspěšnosti i nezbytného získávání vnějšího pohledu na poskytované služby.


Ostatní příspěvky v sekci

Efektivní řešení přístupu k elektronickým zdrojům - zkušenosti ústřední knihovny Warsaw University of Technology

Autor: Anna Tonakiewicz, Main Library of Warsaw University of Technology, Polsko

Spoluautoři:

Grazyna Komorowska / Main Library of Warsaw University of Technology

Užití Open alternativ v knihovních a informačních službách

Autor: Čestmír Halbich, Česká zemědělská univerzita v Praze

Propojení primárních a sekundárních informačních zdrojů - vědecká digitální knihovna v plném slova smyslu

Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Spoluautoři:

Ludmila Zetková / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.