13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Zahájení konference

Koordinátor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 22. 5. 2007, 11.00 - 12.45, Nová aula

Zahájení INFORUM 2007: Advances in AiP Computer Tomatography

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Abstrakt:

Kolektiv pracovníků AiP předvede prototyp unikátního zařízení AiP Computer Tomatograph na bázi tekutých organických polovodičů, které umožňuje lokalizaci fixních myšlenek v lidském mozku, a prezentuje případovou studii jeho využití k analýze fixace etického kodexu knihovníka v mozcích informačních specialistů.

O autorovi:

Vladimír Karen (nar. 1963) nastoupil po ukončení studií na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze v roce 1988 do Gramofonových závodů Loděnice, kde pracoval nejprve jako směnový vedoucí kontroly v poloprovozní výrobě CD a poté se jako směnový vedoucí premasteringu účastnil instalace a zavádění výroby ve studiu CD provozu. Během svého dalšího působení se zevrubně seznámil s technologií PC a v letech 1990-91 se aktivně účastnil zavádění výroby CD-ROM a vydání prvních československých CD-ROM disků.

V roce 1991 se stává jedním ze zakládajících společníků ICOME s.r.o., společnosti zaměřené na zavedení technologie CD-ROM na československý trh. ICOME s.r.o. se stala jedním z prvních propagátorů, distributorů a vydavatelů CD-ROM a souvisejících technologií u nás. Po transformaci ve společnost Albertina icome Praha s.r.o. v roce 1995 se stal jejím obchodním ředitelem. Dnes je výkonným ředitelem a jednatelem této společnosti.


Ostatní příspěvky v sekci

Zahájení konference

Autor: Jindřich Soukup, Proděkan pro rozvoj a finance, Vysoká škola ekonomická v Praze

Trendy v odborných a akademických online informačních službách

Autor: Péter Jacsó, University of Hawaii - Department of Information and Computer Sciences, USA

Výprava do uživatelského prostředí. Uživatelé se mění - informační pracovníci a služby musí také

Autor: Guus van den Brekel, University Medical Center Groningen - Central Medical Library, Nizozemí