13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Evropská digitální knihovna a obdobné projekty ve světě

Koordinátor: Adolf Knoll, Národní knihovna České republiky, Praha

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 8.30 - 12.00, Nová aula

ENRICH: Budujeme evropskou digitální knihovnu rukopisů

Autor: Adolf Knoll, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři:

Stanislav Psohlavec / AiP Beroun

Abstrakt:

Česká digitální knihovna Manuscriptorium se díky projektu EU ENRICH rozšíří na evropskou. Příspěvek popisuje metody a cíle budování mezinárodní digitální knihovny. Prostředí Manuscriptoria se přizpůsobí jak odborným uživatelům, tak i spolupracujícím institucím. Začínajícím nabídne možnost vlastní virtuální digitální knihovny a současně být součástí bohaté mezinárodní knihovny. Projekt počítá též s vícejazyčným prostředím.

O autorovi:

Adolf Knoll je ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy Národní knihovny ČR. Od poloviny 90. let je aktivní v oblasti digitalizaci knihovních sbírek. Byl a je řešitelem a spoluřešitelem řady národních a mezinárodních projektů. Je mj. členem Vysoké skupiny expertů pro digitální knihovny při Evropské komise.

Stanislav Psohlavec - ředitel společnosti AIP Beroun, která ve spolupráci s Národní knihovnou ČR vyvinula a provozuje Manuscriptorium. Má zásadní podíl na úspěchu celého programu.


Ostatní příspěvky v sekci

Projekt i2010: snadný přístup k evropskému kulturnímu a vědeckému dědictví

Autor: Javier Hernandez-Ros, European Commission, Lucembursko

Z evropské knihovny do evropské digitální knihovny

Autor: Jill Cousins, The European Library, Nizozemí

Směrem k evropské digitální knihovně: správa kulturního dědictví v národních knihovnách

Autor: Zinaida Manžuch, Vilnius University, Litva

Národní digitální knihovna: portál pro zpřístupnění elektronických informačních zdrojů

Autor: Chi-ju Lee, National Library of Korea

Stručná analýza vývoje digitálních zdrojů a služeb v Národní knihovně Číny a projekt národní digitální knihovny

Autor: Wei Dawei, National Library of China, Čína