13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

WORKSHOP A: Vyhledávání citací: Google Scholar a další zdroje (v angličtině)

Koordinátor: Péter Jacsó, University of Hawaii - Department of Information and Computer Sciences, USA

Kdy a kde: 21. 5. 2007, 13.00 - 16.00, CERGE, Politických vězňů 7, 1. p., č. místnosti 7

Vyhledávání citací: Google Scholar a další zdroje [workshop]

Autor: Péter Jacsó, University of Hawaii - Department of Information and Computer Sciences, USA

Abstrakt:

Seminář objasní, zhodnotí a představí klady a zápory a hlavní obsahová a softwarová kritéria týkající se využití citačních odkazů ve třech největších multidisciplinárních databázích: Web of Science, Scopus, Google Scholar, a v digitálních kolekcích některých vydavatelů. Podrobnější informace o semináři jsou dostupné v angličtině.

O autorovi:

Dr. Péter Jacsó is a professor at the Library and Information Science Program at the University of Hawaii. His research area includes such topics as citation analysis and the impact factor of scholarly journals, database quality, information retrieval software, open access databases, content and software evaluation of scholarly digital archives and digital reference sources. He has published several books, and conference papers, and wrote over 500 papers and reviews in professional and research publications. For further information see http://www2.hawaii.edu/~jacso/.