13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Efektivní zpřístupnění elektronických informačních zdrojů

Koordinátor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Kdy a kde: 24. 5. 2007, 13.30 - 15.30, Nová aula

Efektivní řešení přístupu k elektronickým zdrojům - zkušenosti ústřední knihovny Warsaw University of Technology

Autor: Anna Tonakiewicz, Main Library of Warsaw University of Technology, Polsko

Spoluautoři:

Grazyna Komorowska / Main Library of Warsaw University of Technology

Abstrakt:

This paper describes how the Warsaw University Of Technology Library manages the access to electronic resources, that is organizing and developing search tools that allow users to get an authorised online information quickly and efficiently. We present here such tools as:

  • A-Z list of e-journals

  • A-Z list of e-books

  • E – databases ( an interactive table)

  • Digital Library of Warsaw University of Technology

  • Analysis and statistics tools (Aleph, HAN, deLibra)

At the end of this paper we are going to present our trend and plans.

O autorovi:

Anna Tonakiewicz: librarian in the WUT Main Library, Head Librarian of Reference Centre since 1995. Few years' experience of working with electronic resources (databases, journals, books) providing support to students and researchers, conducting training for the WUT community, participating in numerous scientific conferences.

Grazyna Komorowska: Librarian in the WUT Main Library at the Reference Centre since 1997. Few years' experience with electronic resources (databases, journals,books), conducting training for first year students, participating in numerous scientific conferences.

 


Ostatní příspěvky v sekci

Jak uživatelé vnímají hodnotu vědeckých informačních zdrojů

Autor: Radovan Kačín, Vysoká škola ekonomická v Praze

Spoluautoři:

Václav Šubrta / Vysoká škola ekonomická v Praze

Užití Open alternativ v knihovních a informačních službách

Autor: Čestmír Halbich, Česká zemědělská univerzita v Praze

Propojení primárních a sekundárních informačních zdrojů - vědecká digitální knihovna v plném slova smyslu

Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Spoluautoři:

Ludmila Zetková / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.