13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Příspěvky pouze do sborníku

Koordinátor: Andrea Kutnarová, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 22. 5. 2007, 8.00 - 16.00, sborník INFORUM 2007

Oborová brána KIV - Knihovnictví a informační věda

Autor: Eva Bartůňková, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři:

Jindřich Pilař / Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut / další spolupráce: řešitelský tým oborové brány

Abstrakt:

Oborová brána KIV umožňuje paralelní vyhledávání z informačních zdrojů v oblasti knihovnictví a informační vědy (KIV). Uživatel vyhledává v odborných databázích českých i zahraničních. K tomu používá Vyhledávač KIV. Dále jsou vybírány a zpracovávány elektronické online zdroje, které neslouží k prohledávání, nýbrž přinášejí hotovou informaci (články, jednotlivé dokumenty). Ty jsou dostupné ve Vyhledávači KIV v rámci jedné z databází (KKL) a také pomocí funkce Prohlížení KKL, tj. orientační, zjednodušené vyhledávání podle kategorií Konspektu. K vyhledaným záznamům si uživatel může vyžádat přidané tzv. SFX služby, jejichž úkolem je zajistit získání plného textu nebo abstraktu, ověřit existenci dokumentu v některé české knihovně, umožnit objednávku elektronicky dodané kopie apod. Součástí nabídky je možnost další práce s vyhledanými a zobrazenými záznamy v Mém prostoru včetně např. uložení dotazu k opakování a vytváření avíz. Do oborové brány KIV lze vstoupit jako registrovaný i neregistrovaný uživatel. Brána vznikla a je rozvíjena jako součást projektu Koordinovaná tvorba oborových informačních bran, na kterém spolupracuje Národní knihovna ČR a Univerzita Karlova v Praze.

O autorovi:

Oba autoři jsou pracovníky Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.

Ostatní příspěvky v sekci

Kurikulum IS/IT oborů a přenos znalostí do komerční praxe

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Ivana Švarcová / Česká zemědělská univerzita v Praze

Knihovníci a celoživotní vzdělávání

Autor: Danie Malan, University of Pretoria - Academic Information Service, Jižní Afrika