13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby

Koordinátor: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 22. 5. 2007, 14.00 - 17.40, Nová aula

Systém M-CAST (Multilingual Content Aggregation System - Vícejazyčný systém agregace informací)

Autor: Marie Balíková, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři:

Petr Strossa / Vysoká škola ekonomická v Praze / Slezská univerzita v Opavě

Abstrakt:

Vícejazyčný systém agregace informací (M-CAST, Multilingual Content Aggregation System) umožní tvorbu digitálních knihoven prostřednictvím agregace dat dostupných v různých formátech a z různých zdrojů. Systém M-CAST je založen na výsledcích projektu TRUST - Multilingual Semantic and Cognitive Search Engine for Text Retrieval Using Semantic Technologies (Vícejazyčný sémantický a kognitivní mechanismus vyhledávání textů využívající sémantické technologie, IST-1999-56416), který byl financován z Pátého rámcového programu EU pro rozvoj vědy a výzkumu Multilingual Semantic and Cognitive Search Engine for Text Retrieval Using Semantic Technologies. Vyhledávací stroj TRUST umožňoval vyhledávání ve čtyřech jazycích (francouzštině, italštině, polštině a portugalštině). Systém je nyní obohacen o dva další jazyky: angličtinu a češtinu. Jazykové zdroje systému TRUST jsou aktualizovány a v systému nadále využity. Systém vyhledávání je obohacen o možnost zúžení dotazu pomocí standardního mezinárodního desetinného třídění (MDT), celosvětově používaného v knihovních systémech.

O autorovi:

Vedoucí oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování v Národní knihovně České republiky. Zodpovídá za tvorbu souboru Národních věcných autorit a aplikaci mezinárodních standardů v oblasti věcné analýzy. Je vedoucí pracovní skupiny pro věcné zpracování, členkou Rady pro katalogizační politiku a členkou Stálého výboru sekce IFLA pro Indexaci a klasifikaci. Je koordinátorem projektu MSAC - Vícejazyčný přístup do katalogů Národních knihoven.

RNDr. Petr Strossa, CSc. Absolvent studia oboru teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů na MFF UK v Praze (r. 1985), kandidátskou disertační práci obhájil na VŠE v Praze (r. 1992). Hlavní zaměření výzkumu: počítačová lingvistika a její aplikace ve zpracování vědecko-technických informací. Navrhl systém SPPS ("Systém překladu za pomoci stroje") -- programový prostředek pro podporu překladu kratších odborných textů z angličtiny do češtiny. Přednáší na VŠE v Praze a na FPF SU v Opavě (Zpracování přirozeného jazyka). Je autorem více než 70 publikací.


Ostatní příspěvky v sekci

Silné nástroje pro vyhledávání - cesta uživatelů k relevantním informacím

Autor: Jens Gräßler, Ovid Technologies - Wolters Kluwer Medical Research, Německo

RefWorks - nová generace informačních služeb

Autor: Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava

Spoluautoři:

Aaeon Maierhofer

HAN 2.0 - vylepšená správa a zpřístupnění elektronických časopisů

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Spoluautoři:

Christian Günther / H+H Software GmbH

Central Search &Vivisimo. Viva Vivisimo!

Autor: Gareth Williams, ProQuest CSA, Velká Británie

Evidence digitalizovaných dokumentů a sledování procesu zpracování v Národní knihovně ČR

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, c/o Convera ČR, Praha

Spoluautoři:

Jiří Polišenský / Národní knihovna České republiky

Nástroje Ex Libris pro efektivní práci s elektronickými informačními zdroji

Autor: Jan Mrákota, MULTIDATA Praha

Spoluautoři:

Jan Pokorný, Martin Ledínský / MULTIDATA Praha

Elektronické knihy a nové produkty na platformě SpringerLink

Autor: Frans Lettenström, Springer, Německo