14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Call for Papers

Důležité informace pro přípravu příspěvku / posteru a vystoupení:

Termín pro podání přihlášky příspěvku / posteru: 21. 2. 2008
Online přihláška: přihlášky příspěvků uzavřeny
Termín odevzdání plného textu: 30. 4. 2008
Rozsah plného textu: 3-15 stran + přílohy, možno dohodnout i jinak
Jazyk příspěvku / posteru: čeština/slovenština nebo angličtina
Formát plného textu: DOC (Word 95/97/2000), RTF nebo PDF, poslat e-mailem, na disketě nebo na CD poštou
Formát prezentace: PPT, HTML nebo PDF
Délka vystoupení (týká se příspěvku): standardně 15 minut vystoupení + 5 minut na dotazy, možno dohodnout i jinak
Technické prostředky: během vystoupení lze použít projekci z PC (s přístupem na www)

Všechny došlé příspěvky / postery a abstrakty budou vyhodnoceny programovým výborem konference a všichni budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí příspěvku / posteru. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek / poster bez udání důvodu. Přihlášený příspěvek by současně neměl být přihlášen na žádné jiné konferenci, ani publikován v odborném tisku.

První z autorů přijatého příspěvku / posteru podepisuje "Licenční smlouvu dle autorského zákona s licencí práva užití příspěvku na konferenci INFORUM 2008" a bude mít zajištěn bezplatný vstup na konferenci, spoluautoři příspěvku / posteru si účast na konferenci hradí individuálně. Organizátor přednášejícím nehradí výdaje na ubytování a dopravu.
Příspěvky z předchozích konferencí naleznete na http://sbornik.inforum.cz
Pro více informací kontaktujte Andreu Kutnarovou.