13th Conference on Professional Information Resources


Paper details

Evaluation of Results of Scientific Research with a Help of Electronic Information Resources

Session coordinator: Ivana Laiblová Kadlecová, Main Library of the Academy of Sciences, Czech Republic

Where: 29. 5. 2008, 13.30 - 16.45, Auditorium D

Do we evaluate the research profesionally?

Autor: Petr Ráb, Academy Council, Academy of Sciences of the Czech Republic

Co-authors:

Ivana Kadlecová, Academy of Sciences Library, Czech Republic

Fulltext

Abstract:

The science and research undoubtedly are the most powerful tools of human civilization and the expenses allocated in belong to optimal investment at all. The identification of top research areas, organization, teams and/or indviduals has therefore crucial importance for allocation of financial resources. The evaluation of research quality is then key factor. However, the evaluation of research quality and output is a complex problem due to nature of research processes. The research achievement has two inherent components: quality (= what was done) and quantity (= how much was done). While the first component is evaluated by peer review systems, the later is based on database with scientific informations nad/or derived from them indicators. Quantity data (indicators) are always core parameters of evaluation systems, frequently used without peer review. The data integrity and their corectness are thereofore inevitable for research and science evaluation systems. This contributions dealst with some problems with databases and indicators application in R,T and D evaluations.

About author:

Doc. Ing. Petr Ráb, DrSc. (*1951) je vedoucí Sekce evoluční biologie a genomiky živočichů a vedoucí Laboratoře genetiky ryb ÚŽFG AV ČR, v.v.i. V Liběchově. Byl na zahraničních pracovních dlouhodobých pobytech v MNHN v Paříži, UWM v Millwaukee, UL v Lisabonu a dalších. V současnosti je řešitelem části Centra pro výzkum biodiverzity a spoluřešitelem grantu GAČR, v minulosti byl řešitele nebo spoluřešitelem více grantů GAČR,GAAAV a MŽP zaměřených na různé genetické aspekty biodiversity ryb a zejména deskriptivní a molekulární cytogenetiku a cytotaxonomii sladkovodních ryb. WoS: 92 záznamů (6 prací přijato do tisku), 440 citací(bez autociatcí), h-index = 16. Je spoluatorem skript JU "Genetika ryb" a autorem nebo spoluatorem kapitol v 5 knihách. Habilitován pro obor zoologie na UK v Praze,kde vede výběrovou přednášku, v součastnosti je školitelem dvou PhD studentů, 5 PhD studentů již obhájilo, byl vedoucím několika diplomových prací. Je členem čtyř Oborových rad na UK v Praze, na JU v Č. Budějovicích a VURH ve Vodňanech. Je členem Akademické rady AV ČR odpovědným za institucionální financování, databáze vědeckých informací a hodnocení vědecké a odborné výkonnosti pracovišť AV ČR. Netrestán, bezúhonný, zato ženat, dvě dospělé dcery, dva malinkatí pejskové, sbírka kaktusů a několik akvárií.


Other papers in this session:

Electronic Data Processing System of Research Projects and Their Evaluation in the GAAS

Author: Leoš Horníček, The Head Office of the Academy of Sciences of the Czech Republic

Central register of publication activity – CRPA

Author: Ján Grman, SVOP s.r.o.

Science evaluation fifty years with Science Citation Index

Author: Milan Špála, Charles University - 1st Medical Faculty, Czech Republic

About the Coverage of Publication Activity of Czech Universities in Bibliographic Databases

Author: Jaroslav Šilhánek, Institute of Chemical Technology Prague, Czech Republic

Comparison between Web of Science and Scopus

Author: Ivana Laiblová Kadlecová, Main Library of the Academy of Sciences, Czech Republic

Co-authors:

Hana Tomanová / Jaroslav Meixner, Academy of Sciences, Czech Republic