14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Provozní aspekty využívání elektronických informačních zdrojů

Koordinátor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 30. 5. 2008, 9.00 - 11.50, Posluchárna D

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT

Autor: Ilona Trtíková, České vysoké učení technické v Praze - Výpočetní a informační centrum

Spoluautoři:

Barbora Ramajzlová, České vysoké učení technické v Praze

Plné texty

Abstrakt:

Díky projektům programu MŠMT 1N mají akademičtí pracovníci a studenti ČVUT již řadu let zajištěný přístup k široké kolekci elektronických informačních zdrojům. Ukazuje se, že nestačí tyto zdroje pouze zpřístupňovat, že je třeba hledat cesty k jejich efektivnímu využívání a usnadnění práce s nimi. Podporou pro maximální využití informačních zdrojů jsou některé nástroje a nadstavbové služby, které byly implementovány do informačních služeb ČVUT. Příspěvek seznámí se zkušenostmi se službou RefWorks, s vlastním systémem správy na zpřístupnění elektronických online knih podle požadavků uživatelů a využitím webových stránek pro podporu výzkumné činnosti na ČVUT.

O autorovi:

Autorka je absolventkou UK ÚISK. V současné době pracuje v oddělení knihoven Výpočetního a informačního centra ČVUT. Specializuje se na práci s elektronickými informačními zdroji a souvisejicí online referenční služby, tvorbou webových stránek.


Ostatní příspěvky v sekci

Vytěžte ze svých e-zdrojů maximum

Autor: Helle Lauridsen, ProQuest , Velká Británie

Statistiky využití z pohledu vydavatele

Autor: Jackie Cahoon, Wiley-Blackwell, Velká Británie

Serials Solutions 360 - software to umožní, ale naše knowledgebase zajistí, aby to fungovalo

Autor: Nick Phipps, Serials Solutions, Velká Británie

Portál elektronických informačních zdrojů Národní lékařské knihovny

Autor: Filip Kříž, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři:

Ondřej Horsák / Lenka Maixnerová / Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha