14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jana Machonská, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 16.00 - 17.30, Posluchárna D

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich „medián impakt faktorů“

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Plné texty

Abstrakt:

Časopisy v databázi JCR Science Edition spadají do 172 tematických kategorií, každý titul do jedné nebo několika z nich. Počet titulů časopisů v jednotlivých kategoriích se významně liší a pohybuje se v rozmezí 5 (ANDROLOGY) – 260 (BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY). Součástí příspěvku je vyjádření vlivu veličiny medián IF kategorie na současné hodnocení výsledků VaV v České republice. Hodnota nejvyšších IF časopisů v daných kategoriích má značné rozpětí: od 0,479 (ENGINEERING, MARINE) až po 63,342 (ONCOLOGY). Naproti tomu je rozpětí nejvyššího a nejnižšího mediánu IF kategorií pouze od 0,275 (ENGINEERING, MARINE) do 2,949 (CELL BIOLOGY). Díky tomu lze vhodným použitím mediánu IF kategorie ve vzorci pro hodnocení VaV tlumit jak rozdíly mezi mezními hodnotami IF ve stejné kategorii, tak i rozdíly mezních hodnot IF v různých kategoriích. Při hodnotě mediánu 1 není výsledek ovlivněn vůbec, při hodnotách blízkých 1 pouze nepatrně. Pro účely tohoto příspěvku byly kategorie dále uspořádány do devíti skupin: medicína (51), technika (42), biologie (22), matematika a informatika (12), zemědělství (11), geovědy (10), chemie (10), fyzika (9), mezioborové disciplíny (5). Je uvedeno také zařazení českých a slovenských titulů do jednotlivých tematických kategorií WOS.

O autorovi:

Věra Kroftová pracuje jako vedoucí knihovny a informačního centra v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o. a zajišťuje také informační služby firmě Agrotest fyto, s.r.o. Zabezpečuje informační potřeby vědeckých a výzkumných pracovníků a shromažďuje jimi publikované výsledky. Od roku 2007 je pověřena hodnocením publikační činnosti vlastních pracovníků. V letech 1997-2004 byla hlavní řešitelkou několika informačních projektů, v nichž mimo jiné iniciovala spolupráci plodinově orientovaných výzkumných ústavů. Spravuje on-line katalog knihovny ZVÚ i Souborný katalog zemědělských knihoven KAZEK, který obsahuje fond knihoven třech výzkumných ústavů. V letech 2002 a 2004 byla členkou organizačních komisí dvou mezinárodních konferencí. Je členkou SKIP a také členkou mezinárodní profesní organizace IAALD (International Association of Agricultural Information Specialists - Mezinárodní asociace zemědělských informačních specialistů). Účastní se odborných domácích i mezinárodních konferencí a seminářů, kde vystupuje se svými příspěvky. V roce 2005 se aktivně zúčastnila 11. kongresu IAALD v Lexingtonu v USA. Od té doby se zasazuje o pomoc rozvojovým zemím v oblasti odborných zemědělských informací (např. přednáška pro doktorandy Ústavu tropů a subtropů ČZU v Praze - 2006 a přednáška v rámci Jinonického informačního pondělí pro posluchače FF UK - 2007).

Ostatní příspěvky v sekci

Srbská lexikální síť pro biomedicínské obory

Autor: Sanja Antonic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Cvetana Krstev, University of Belgrade - Faculty of Philology, Serbia

Vyjádřená institucionální kultura jako předpoklad sdílení informací

Autor: Michaela Dombrovská, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Oborová brána Umění a architektura (ART) včera, dnes a zítra

Autor: Květa Hartmanová, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Spoluautoři:

Václav Kapsa, Národní knihovna České republiky / Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze

Tezaurus Medical Subject Headings – české zpracování v systému MTMS

Autor: Lenka Maixnerová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři:

Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková, Národní lékařská knihovna, Praha

InfoLitGlobal: Nový adresář zdrojů o informační gramotnosti

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Komunita 2.0 a její konziliární potenciál: příklad z medicínského prostředí

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Meziknihovní služba v rámci konsorcia pro koordinovanou akvizici v srbských knihovnách KoBSON

Autor: Dragana Stolic, University of Belgrade - University Library

Digitálna knižnica pre nevidiacich

Autor: Norbert Végh, Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča