14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení

Koordinátor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Kdy a kde: 30. 5. 2008, 8.30 - 12.25, Nová aula

DRAMBORA - nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů

Autor: Jan Hutař, Národní knihovna České republiky / Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Spoluautoři:

Andrea Fojtů / Eliška Pavlásková, UVT UK Praha

Plné texty

Abstrakt:

Příspěvek se věnuje nástroji DRAMBORA, určenému k provedení interního auditu datových úložišť a to konkrétně změnám provedeným v rámci nově představené verze 2. První verze, která byla založena na práci s offline tabulkami byla nahrazena online nástrojem, který přináší podstatné zjednodušení práce, interaktivitu a další funkcionality, jimiž se bude příspěvek detailněji zabývat. Prezentovány budou také dílčí výstupy auditů provedených jak za pomoci starší, tak nové verze nástroje DRAMBORA. Závěry z těchto auditů vyplývající jsou klíčové pro instituce, které chtějí bezpečně uchovávat svá data a zachovat jejich integritu v delším časovém horizontu.

O autorovi:

Jan Hutař je vedoucím Referátu digitálních knihoven Národní knihovny v Praze. Specializuje se na oblast metadat a digital preservation. Působil také v projektu WebArchiv. Je studentem postgraduálního studia na ÚISK FF UK.

Ostatní příspěvky v sekci

Cesta ke zpřístupnění a archivaci dokumentů

Autor: Jan Pokorný, Multidata Praha

Spoluautoři:

Martin Ledínský, MULTIDATA Praha

ENRICH - Manuscriptorium v Evropě

Autor: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.

Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově

Autor: Thomas Wolf-Klostermann, Bavarian State Library, Německo

Česká digitální matematická knihovna

Autor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Digitální objekt: skrytý, nechráněný

Autor: Stephanie Krueger, ARTstor, USA

Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Autor: Michal Brandejs, Masarykova univerzita, Brno

Spoluautoři:

Jitka Brandejsová, Miroslav Křipač, Jan Kasprzak, Masarykova univerzita v Brně

Evropská digitální knihovna a autorské právo

Autor: Adéla Faladová, Ministerstvo kultury České republiky - Odbor autorského práva, Praha

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.