14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Provozní aspekty využívání elektronických informačních zdrojů

Koordinátor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 30. 5. 2008, 9.00 - 11.50, Posluchárna D

Portál elektronických informačních zdrojů Národní lékařské knihovny

Autor: Filip Kříž, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři:

Ondřej Horsák / Lenka Maixnerová / Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha

Plné texty

Abstrakt:

Národní lékařská knihovna (NLK) zprovoznila v posledním čtvrtletí roku 2007 nový systém pro správu elektronických zdrojů AMS od firmy SerialsSolutions. Systém AMS obsahuje administrační rozhraní a portál elektronických časopisů. Základní uživatelské funkce portálu se stávají z A-Z seznamu dostupných časopisů, vyhledávání podle názvu a prohlížení časopisů podle předmětových kategorií. Portál e-zdrojů je propojen s katalogem Medvik a dostupnost plných textů včetně odkazů se dynamicky zobrazuje v náhledech bibliografických záznamů jednotlivých časopisů v katalogu Medvik. Pro zpřehlednění obsahu portálu a navigace NLK plánuje vytvoření vlastního designu. V portálu jsou aktuálně zmapovány nejen licencované konsorciální databáze a tituly ale také volně dostupné zdroje, takže obsah portálu není omezen pouze na registrované čtenáře NLK. Odkazy na licencované zdroje jsou směrovány na systém HAN, který zajišťuje čtenářům NLK vzdálený přístup. Do hlavní stránky portálu je doplněn aktivní seznam dalších zejména bibliografických databází a seznam dostupných elektronických knih. Ke stávajícím zdrojům budou postupně přidávány české a slovenské zdroje. K záznamům e-zdrojů budou připojeny informace o dostupnosti tištěných verzí časopisů za celý souborný katalog, portál se tak stane kompletním zdrojem informací o dostupnosti časopisů pro oblast medicíny a souvisejících oborů v ČR.

O autorovi:

Filip Kříž je absolventem Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Od roku 2000 spolupracuje s Národní lékařskou knihovnou, jejímž stálým zaměstnancem je od roku 2004. Pracoval na projektu Medicínské virtuální knihovny (MEDVIK), v současnosti se věnuje provozu a rozvoji systému Medvik, managementu elektronických zdrojů a zavádění nových informačních systémů a služeb v NLK.

Ostatní příspěvky v sekci

Vytěžte ze svých e-zdrojů maximum

Autor: Helle Lauridsen, ProQuest , Velká Británie

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT

Autor: Ilona Trtíková, České vysoké učení technické v Praze - Výpočetní a informační centrum

Spoluautoři:

Barbora Ramajzlová, České vysoké učení technické v Praze

Statistiky využití z pohledu vydavatele

Autor: Jackie Cahoon, Wiley-Blackwell, Velká Británie

Serials Solutions 360 - software to umožní, ale naše knowledgebase zajistí, aby to fungovalo

Autor: Nick Phipps, Serials Solutions, Velká Británie