14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 13.30 - 16.50, Nová aula

Odhalování tématických sociálních sítí s pomocí WWW

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Plné texty

Abstrakt:

Sociální sítě a jejich detekce a tvorba patří k velmi aktuálním tématům současnosti. Jejich praktické užití je velmi rozmanité, jednou z mnoha možností je i identifikace významných jedinců a především úzce spolupracujících odborných týmů v různých oblastech vědy a výzkumu. Pro odhalení tématické sociální sítě je potřeba získat dostatek vstupních dat, přičemž jako ideální a obsáhlý zdroj se zde nabízí WWW. Efektivní využití informací dostupných na WWW však není zcela jednoduché. Již identifikace vlastních jmen osob je dosti komplikovaná. Podobně obtížné je jednoznačně identifikovat osoby a vyhledat jejich vzájemné vazby či vztahy, na základě kterých pak lze vytvořit příslušnou sociální síť. Použitelnost získaných výstupů je však značná. Mohly by výrazně pomoci při orientaci „kdo je kdo“ v dané oblasti a při odborné práci by umožnily soustředit se na informace „od pramene“. V rámci příspěvku jsou prezentovány jak současný stav výzkumu v oblasti detekce tématických sociálních sítí, tak zejména postupy identifikace těchto sítí s využitím analýzy výstupů webových vyhledávacích systémů. Hlavním cílem je ukázat metody prakticky použitelné pro pokud možno automatickou identifikaci a následnou vizualizaci odborných vazeb mezi jednotlivci. Kromě výše uvedených metod je prezentováno i z nich vycházející praktické řešení a výsledky získané jeho testováním v praxi.

O autorovi:

Ing. Jiří Jelínek, CSc. (nar. 1966) je odborným asistentem Katedry managementu informací, FM VŠE J. Hradec. Oblasti zájmu: získávání znalostí, data mining, web mining, umělá inteligence, počítačové sítě a informační systémy. Příspěvky na konferencích: Uživatelská podpora v prostředí WWW. INFORUM 2004, 25.5. - 27.5. 2004, VŠE Praha • Užití grafických struktur při práci s texty. Znalosti 2006, Hradec Králové, únor 2006 • s D. Kunčarem a J. Přibilem: Vizualizace textových dat pomocí grafů, konference Znalosti 2006, Hradec Králové, únor 2006 • Nástroje pro podporu spolupráce při tvorbě a sdílení informací a znalostí, konference INFORUM 2006, Praha 23.-25. května 2006 • Podpora spolupráce při výuce s pomocí ICT. IV. národní konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost, Ostrava 28. 6. – 30. 7. 2006 • s M. Hýskem aj. Luckým: Vývoj uživatelského rozhraní informačních systémů. INFORUM 2007: 13. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 22.-24. května 2007. Granty a rozvoj. projekty: Integrovaný projekt podpory vzdělávacího procesu a chodu Fakulty managementu VŠE moderními informačními a komunikačními technologiemi, RP MŠMT č. 600/7, 2004 • Podpora uživatele v prostředí WWW, IGA VŠE 34/04, 2004-5 • Užití grafických struktur pro zpracování textů, IGA VŠE 54/05, 2005-6.


Ostatní příspěvky v sekci

Jak nalézt a využívat netextové informace pro své prezentace prostřednictvím aplikací Web 2.0

Autor: Patrick Danowski, Berlin State Library, Německo

Web 2.0, Search 2.0 - jak se to rýmuje?

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Pamäťové inštitúcie a ich služby v prostredí Web 2.0. Autority ako ontologická základňa pre sprístupnenie zbierok pamäťových inštitúcií

Autor: Nadežda Andrejčíková, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií

Hloubková indexace: inovace ve vyhledávání dokumentů pro odbornou veřejnost

Autor: Jim McGinty, Cambridge Information Group, USA

Inovativní přístup k řešení informačního zahlcení

Autor: Jiří Šmerda, Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky, Brno

Spoluautoři:

Vladimír Dosoudil / Marek Winkler, Masarykova univerzita - Fakulta informatiky