14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení

Koordinátor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Kdy a kde: 30. 5. 2008, 8.30 - 12.25, Nová aula

Česká digitální matematická knihovna

Autor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Plné texty

Abstrakt:

Česká digitální matematická knihovna DML-CZ zpřístupňuje na Internetu matematickou literaturu mezinárodní úrovně vytvořenou na území České republiky od 19. století. Jedná se především o matematické časopisy, ale také vybrané monografie a sborníky konferencí. Na projektu DML-CZ spolupracuje Akademie věd ČR, Masarykova univerzita a Karlova univerzita. Projekt je součástí aktivit směřujících k vytvoření Světové digitální matematické knihovny. Přednáška se zaměří na tři aspekty DML-CZ: prvním bude představení samotné digitální knihovny, jejího obsahu a služeb. Druhým bude popis tvorby DML-CZ prostřednictvím Metadatového editoru - nástroje pro vytváření struktury a metadat digitalizovaných objektů (strukturálních, administrativních a popisných metadat, souborů referencí, autoritních záznamů, aj.), vyvinutého v průběhu řešení projektu. V závěru bude zmíněn postup při začleňování born-digital materiálu - automatizované přebírání auktuálních časopiseckých čísel.

O autorovi:

Miroslav Bartošek vystudoval matematickou informatiku. Působí jako vedoucí Knihovnicko-informačního centra MU při Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Jeho profesním zájmem jsou digitální knihovny, o kterých také přednáší na MU. Spolupracuje na řadě projektů digitálních knihoven.


Ostatní příspěvky v sekci

Cesta ke zpřístupnění a archivaci dokumentů

Autor: Jan Pokorný, Multidata Praha

Spoluautoři:

Martin Ledínský, MULTIDATA Praha

ENRICH - Manuscriptorium v Evropě

Autor: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.

Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově

Autor: Thomas Wolf-Klostermann, Bavarian State Library, Německo

Digitální objekt: skrytý, nechráněný

Autor: Stephanie Krueger, ARTstor, USA

DRAMBORA - nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů

Autor: Jan Hutař, Národní knihovna České republiky / Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Spoluautoři:

Andrea Fojtů / Eliška Pavlásková, UVT UK Praha

Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Autor: Michal Brandejs, Masarykova univerzita, Brno

Spoluautoři:

Jitka Brandejsová, Miroslav Křipač, Jan Kasprzak, Masarykova univerzita v Brně

Evropská digitální knihovna a autorské právo

Autor: Adéla Faladová, Ministerstvo kultury České republiky - Odbor autorského práva, Praha

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.