Detaily příspěvku konference

Elektronické zdroje v digitální době

Koordinátor: Petra Štogrová Jedličková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Kdy a kde: 27. 5. 2009, 14.15 - 17.30, Posluchárna D

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru: problematika monitorování, analýzy dat a hodnocení s ohledem na prostupnost virtuálních světů a reality

Autor: Jakub Štogr, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Plné texty

Abstrakt:

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru je závislá na možnostech monitorovat a analyzovat data o subjektech a prostředí, ve kterém k přenosu dochází nebo docházet má. Kyberprostor ze své digitální podstaty generuje velké množství dat o aktivitách a stavech různých entit, nicméně v současné době začíná být problém rovina interpretace těchto dat v podobě, která je uživatelsky srozumitelná a přívětivá. Jestliže nebude věnována dostatečná pozornost rozvoji těchto metanástrojů a metod nyní, a to včetně úrovně aplikační a implementační, pak hrozí, že v budoucnu - s rozvojem různých 3D prostředí a sociálních sítí - bude přenos znalostí takřka nemožné jakkoli vyhodnocovat a monitorovat. Roli hraje též skutečnost, že ne všechna prostředí umožňují získávat tento typ informací uživateli samotnými, že přístup k datům má často pouze majitel, resp. provozovatel, daného virtuálního světa či prostředí.

O autorovi:

Nadšenec do nových způsobů komunikace, kooperace a využívání technologií se zájmem o sociální aspekty online her (zejména MMORPG), virtuálních komunit a prostorů jako např. "Second Life", interakci člověkčlověk a člověkpočítač, problematiku přenosu znalostí (knowledge transfer) a vliv ICT na každodenní život. Dlouhá léta vedoucím ve skautského oddíle (stále) vedený snahou uvést do praxe metody a postupy zážitkové/prožitkové pedagogiky v kombinaci s principy LARP (live action role playing čili "hraní rolí naživo"). Věnuje se historickému šermu a "living history" doby středověku. Magisterský titul získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze – Ústav informačních studií a knihovnictví; zahájeno PhD. studium a výuka "Systémů elektronického vzdělávání" tamtéž.


Ostatní příspěvky v sekci

Otevřená rozhraní pro programování aplikací v éře cloud computing: nová informační paradigmata, nebo staré informační paradoxy?

Autor: Denisa Kera, National University of Singapore, Communications and New Media programme, Singapur

Studium v digitální éře

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Ivana Švarcová, Česká zemědělská univerzita v Praze

Digitální portfolio - nástroj profesního rozvoje

Autor: Dominik Fellner, Svatojánská kolej - Vyšší odborná škola pedagogická, Beroun

E-zdroje u českých nakladatelů a vydavatelů

Autor: Klára Sušická, Městská knihovna v Praze

Správa a archivace audiovizuálního materiálu

Autor: Bohuš Získal, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Artyčok.TV

Autor: František Zachoval, Akademie výtvarných umění v Praze

Spoluautoři:

Jan Vidlička, Akademie výtvarných umění v Praze