Detaily příspěvku konference

Obsah na míru

Koordinátor: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 27. 5. 2009, 14.15 - 17.25, Vencovského aula

Pusťte uživatele/zákazníky do knihoven

Autor: Zuzana Helinsky, Zh Consulting, Švédsko

Plné texty

Abstrakt:

Recent research shows that the 70% to 80% of new product development that fails does so not for lack of advanced technology but because of a failure to understand users: Professor Eric von Hippel (Harvard Business Review, unor 2007). Samozřejmě pouštíme zákazníky do knihoven a samozřejmě chceme aby hodně navštěvovali knihovnu ať už fyzicky nebo elektronicky. Ale: aby jich nebylo moc, aby nemluvili moc nahlas, aby nechtěli mnoho náročných elektronických služeb, aby nejedli a nepili v knihovně, aby neměli zapnuté mobily, aby respektovali copyright a tak dále. To je všechno nutné a my musíme myslet na to jaké máme v knihovnách možnosti, kolik personálu a kolik médií. Problém je, že někdy tímto myšlením začínáme. A co to celé obrátit a začít z hlediska uživatelů co chtějí a jak, jinými slovy poslouchat, pozorovat a porozumět a ne začínat s tím co máme a můžem. Vracím se ke své staré vášni, Kill your darlings, neboli rušení a racionalizovaní. Ne ze zloby nebo nezájmu ale právě proto abychom našli čas na to zjistit, co je z hlediska uživatelů zajímavé a důležité a na co tedy máme sázet v budoucnosti. ”Inovace je výsledkem invence a perné práce” (Technik). Ta perná práce je právě evaluace uživatelských přání a návrhu, protože samozřejmě uživatelé sami nedělají změny a inovace. V Dánsku existuje na toto téma zajímavý projekt, Reach out. Je financovaný Ministerstvem Kultury, a zabývá se metodami a možnostmi pro větší účast uživatelů v knihovnách.

O autorovi:

Pracuje jako konsultant se specializací na služby pro nakladatele a knihovny. Je kvalifikovaná knihovnice s mezinárodními obchodnickými zkušenostmi. Za posledních 20 let pracovala v různých oborech v knihovnickém a nakladatelském světě. Zuzana Helinská má pravidelné přednášky na mezinárodních konferencích, společně s výukou na knihovnických školách ve Švédsku. Od poloviny 90. let byla ředitelkou mezinárodního obchodního odděleni pro BTJ, největší švédskou společnost pro knihovnické služby, která byla 50 let vlastněna Švédským knihovnickým svazem. Zde vybudovala kontakty a obchodní spojeni především se Středním východem, Tureckem, Evropou a USA, s obratem přes 1 milion dollarů. V 80. letech založila a vybudovala BTJ Subscription service, prenumerační agenturu s obratem 20 milionu dollaru. Když BTJ zakoupilo podobnou agenturu ve Stockholmu, V roce 1969 získala titul bakaláře umění na Lundské universitě a postgraduálního titulu Masters z knihovnictví na Vysoké škole knihovnické v Boråsu. Pracovala několik let na různých místech v Lundské universitní knihovně, než přešla do BTJ, kde ze začátku vedla vývoj katalogizačního systému. Její mateřskou řečí je čeština, ale mluví samozřejmě plynně švédsky a anglicky. V Lundu studovala též ruštinu, jejíž znalost je obstojná. Je členem Executive Comitee of the Association of Subscription Agents a členem Ediční rady pro “Serials – the journal of the United Kingdom Serials Group”.


Ostatní příspěvky v sekci

Dívej se, poslouchej - jak vyhledávat multimediální informace

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: Exploring Technology & Resources for Information Professionals, USA

WorldCat.org - brána k informacím z knihoven z celého světa

Autor: Vivien Cook, OCLC EMEA, Nizozemsko

Sémantické vyhledávání je blíže?

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Ontológie v pamäťových inštitúciách. Vízia alebo realita.

Autor: Nadežda Andrejčíková, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií

Zapojte své uživatele

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha