Detaily příspěvku konference

Publikování naruby - Open Access

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 13.30 - 16.20, Vencovského aula

Licence Creative Commons a jejich česká verze

Autor: Lukáš Gruber, Národní knihovna České republiky, Praha

Plné texty

Abstrakt:

Cílem příspěvku je seznámit posluchače s českou verzí licencí Creative Commons. Autor vysvětlí základní charakteristiky licencí, vymezí principy jejich využívání i příklady praktické aplikace. Dále budou uvedeny oblasti elektronického publikování, kde nejčastěji dochází k využití CC licencí. Vysvětlen bude vztah českého práva k licencím. Na závěr bude představen pracovní tým, který českou verzi licencí vytvořil.

O autorovi:

Autor vystudoval magisterské studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK). V současné době pracuje v Národní knihovně České republiky pro projekt archivace webu WebArchiv. Je členem pracovní skupiny na vytvoření české verze licence Creative Commons.


Ostatní příspěvky v sekci

Fenomén „Open Access“ – iniciativy, význam, přínosy

Autor: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě - Ústav informatiky

Jak efektivně využít Open Access modelu a jak přispět k jeho rozvoji?

Autor: Zuzanna Wiorogórska, University of Warsaw Library, Polsko

Repositář audiovizuálních dokumentů Akademie múzických umění v Praze

Autor: Radim Chvála, Akademie múzických umění v Praze

Spoluautoři:

Iva Horová, Akademie múzických umění v Praze - knihovna

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy

Autor: Hana Pessrová, Univerzita Karlova v Praze - CERGE-EI

Spoluautoři:

Tomáš Pavela, Eliška Reitspiesová, Lucie Vasiljevová, Univerzita Karlova v Praze - CERGE-EI

Jak měřit kvalitu časopisů typu Open Access?

Autor: Aneta Ostrowska, Nicolaus Copernicus University, Polsko