Detaily příspěvku konference

Řízení informací a možnosti využití elektronických informačních zdrojů ve firmách

Koordinátor: Dagmar Vránová, Agentura pro evropské projekty & management (EPMA), Praha

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 8.45 - 12.25, Posluchárna D

Implementace Marketingového informačního systému (MIS) ve společnosti ComAp

Autor: Tomáš Oupický, ComAp s.r.o., Praha

Plné texty

Abstrakt:

Snad každý si dnes uvědomuje důležitost kvalitních a včasných informací pro dělání správných rozhodnutí. Je také bráno jako samozřejmost, že firma musí reflektovat přání zákazníků a velice bedlivě sledovat vývoj na trzích, jinak není schopná patřičně reagovat a na trzích se udržet. Ve většině firem, proto v nějaké podobě již fungují marketingové informační systémy. V menších společnostech takovýto systém může být i naprosto neformální proces, kdy se sejdou všichni zainteresovaní a problém prodiskutují. Je zřejmé, že od určité velikosti firmy je takovýto „systém“ zcela nevyhovující a Marketingový informační systém musí být formalizován a systematicky budován. Tímto vývojem prošla i společnost ComAp. Tato velice dynamicky rostoucí (listovaná i v top500 nejrychleji rostoucích firmách Evropy) a silně proexportně orientovaná společnost dospěla do stádia, kdy formální a fungující marketingový systém je naprostou nutností. Tento příspěvek přináší postřehy z budování Marketingového informačního systému. Od analýzy výchozího stavu před 2 roky po postupné implementování systému a plány na jeho dalšího rozvoj s přihlédnutím k zásadám Competitive Intelligence. Podíváme se nejen na to, s jakými problémy a specifiky jsme se potýkali při implementaci, ale i na to, jaké informace a z jakých informačních zdrojů jsou využívány v této společnosti.

O autorovi:

Autor pracuje na od roku 2007 pozici Marketingový analytik ve společnosti ComAp. Jeho náplní práce je i vybudování Marketingového informačního systému pro tuto společnost. Po absolvování Fakulty Managementu VŠE pracoval jako senior analytik ve společnosti IDC, kde měl na starosti analýzy trhu HW v České a Slovenské republice.


Ostatní příspěvky v sekci

Znalostní technologie - teorie vs. praxe

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Firma vybudovaná kolem znalostní báze

Autor: Martin Mrazek, Semanta, Praha

Spoluautoři:

Peter Hora, Semanta, Praha

Využití sociálních médií v oblasti competitive intelligence

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: Exploring Technology & Resources for Information Professionals, USA

Zpřístupnění informací o firmách v zemích EU

Autor: József Áts, Eötvös Loránd University, Maďarsko

ABI/INFORM and ProQuest Entrepreneurship: produkty sladěné s potřebami uživatelů

Autor: Karen McKeown, ProQuest, Velká Británie

Jak informační zdroje pomáhají v době krize?

Autor: Petr Dudek, Unipetrol Services, s.r.o., Praha

Datové schránky a jejich integrace se systémem SAFE

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha