Detaily příspěvku konference

Řízení informací a možnosti využití elektronických informačních zdrojů ve firmách

Koordinátor: Dagmar Vránová, Agentura pro evropské projekty & management (EPMA), Praha

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 8.45 - 12.25, Posluchárna D

Firma vybudovaná kolem znalostní báze

Autor: Martin Mrazek, Semanta, Praha

Spoluautoři:

Peter Hora, Semanta, Praha

Plné texty

Abstrakt:

Pokračováním firmy postavené kolem zákazníka je koncept firmy kolem znalostní báze. Jde o řešení informačních nároků firem, které musejí stále rychleji inovovat a zkracovat obchodní cyklus, aby udržely svou konkurenční výhodu na trhu a efektivněji využívaly pracovní dobu expertů. Příspěvek popisuje východiska informační architektury pro zahrnutí znalostních platforem do operativního řízení firmy a efektivní tvorbu strategických znalostních aktiv přímo v každodenní komunikaci zaměstnanců. Vysvětluje, jak bez nákladných integračních projektů integrovat se znalostní platformou existující informační systémy jako BI a CPM a jak k těmto systémům získávat účinnou zpětnou vazbu od uživatelů. Tato integrace je názorně ukázána na krátkém příkladu. Rozebrány jsou hlavní přístupy znalostní analytiky, pomocí které firmy řídí vývoj svých znalostí, hodnotí produktivitu svých zaměstnanců a utilizaci informačních systémů. Je ukázán jednoduchý model incentiv, který vede k změně stylu práce expertů ve firmách, motivuje je k rozvoji a systematizaci obchodních znalostní firmy a umožňuje snadnou spolupráci v prostředí větších expertních týmů, jejichž členové se neznají a jsou geograficky i profesně vzdáleni. Firma vybudovaná kolem znalostní báze je odpovědí na potřebu efektivního řízení toku znalostí v globálních obchodních společnostech.

O autorovi:

Autor pracuje ve společnosti Semanta jako architekt podnikových znalostních bází. Vede také R&D firmy v oblasti znalostní analytiky. Předtím autor pracoval jako senior konzultant pro SAS Institute ČR. Řešil projekty týkající se dataminingu a řízení finančního rizika. Autor vystudoval VŠE (ekonometrie,informatika) a Vrije Universiteit Amsterdam (finanční matematika).


Ostatní příspěvky v sekci

Znalostní technologie - teorie vs. praxe

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Využití sociálních médií v oblasti competitive intelligence

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: Exploring Technology & Resources for Information Professionals, USA

Zpřístupnění informací o firmách v zemích EU

Autor: József Áts, Eötvös Loránd University, Maďarsko

ABI/INFORM and ProQuest Entrepreneurship: produkty sladěné s potřebami uživatelů

Autor: Karen McKeown, ProQuest, Velká Británie

Jak informační zdroje pomáhají v době krize?

Autor: Petr Dudek, Unipetrol Services, s.r.o., Praha

Datové schránky a jejich integrace se systémem SAFE

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha

Implementace Marketingového informačního systému (MIS) ve společnosti ComAp

Autor: Tomáš Oupický, ComAp s.r.o., Praha