Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 16.20 - 17.05, Vencovského aula

Oborová brána TECH – jednotný přístup k EIZ nejen pro techniky

Autor: Alena Brůžková, Národní technická knihovna, Praha

Spoluautoři:

Jitka Hladká, Andrea Kučerová, Národní technická knihovna, Praha

Plné texty

Abstrakt:

Realizace projektu Oborová brána TECH navazuje na trend tvorby specializovaných bran a je také následovníkem uživatelsky oblíbeného Portálu STM. Spolupráce Státní technické knihovny a Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy vyústila ve vytvoření užitečného nástroje pro vyhledávání v kvalitních českých i zahraničních informačních zdrojích z oblasti techniky, přírodních a aplikovaných věd. Oborová brána TECH nabízí intuitivní uživatelské rozhraní pro paralelní prohledávání různorodých zdrojů, navíc s možností vzdáleného přístupu do vybraných placených databází registrovaným čtenářům Státní technické knihovny. Součást Portálu STM tvořily kontaktní údaje a cenné informace o vybraných kvalitních oborově zaměřených zdrojích, které bylo vhodné zachovat a adaptovat na prostředí Oborové brány TECH. V použitém redakčním systému Plone byl definován objekt databáze, využilo se možnosti vytvoření adresáře. Jedinečnými prvky Oborové brány TECH se tak staly Databáze volných zdrojů a Adresář výzkumných ústavů, do nichž byly zrevidované informace z Portálu STM přeneseny. Budoucí vývoj Oborové brány TECH bude ovlivněn především poznatky získanými zpětnou vazbou od uživatelů. Pravidelně sledovanou návštěvnost doplňuje dotazníkový průzkum, zaměřující se na uživatelské hodnocení služeb oborové brány. Hledisko využití jednotlivých funkcí a zdrojů TECHu je klíčové pro budoucí aktualizace výběru zapojených informačních zdrojů, stejně jako pro zdokonalování specifických prvků portálu. Vhodným výběrem zdrojů by měly být uspokojeny specifické informační potřeby uživatelů z oboru techniky a jiných příbuzných oborů a mělo by být předejito informačnímu přehlcení.

O autorovi:

Autorka je absolventka magisterského studia Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2006 působila jako systémový knihovník v Ústřední knihovně Moravského zemského muzea v Brně a v knihovně Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. V současné době vede oddělení Speciálních služeb Státní technické knihovny. Externě spolupracuje s Ústavem bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě. Zabývá se především problematikou přístupu k informacím a informačního chování.


Ostatní příspěvky v sekci

Infogram: nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Autor: Eva Dohnálková, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Hana Landová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum / Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Kurzy v Univerzitní knihovně Svetozara Markovice na téma evaulace vědecké práce

Autor: Aleksandra Popovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Stela Filipi-Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX

Autor: Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Spoluautoři:

Lukáš Budínský, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Hodnocení vědy s využitím citačních rejstříků v Srbsku

Autor: Stela Filipi-Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Aleksandra Popovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Hodnocení vědy s využitím citačních rejstříků v Srbsku

Autor: Stela Filipi-Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Aleksandra Popovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Napĺňanie projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“.

Autor: Zuzana Halienová, Slovenská národná knižnica, Martin

Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie: příručka pro knihovníky a informační pracovníky

Autor: Jitka Hradilová, Karlova univerzita v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Spoluautoři:

Patrick Overy, Univerzita v Exeteru, Velká Británie

Napĺňanie projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“.

Autor: Zuzana Halienová, Slovenská národná knižnica, Martin

Aplikace klasických a moderních ontologií při tvorbě znalostních bází lékařských algoritmů

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři:

Petr Lesný, Kryštof Slabý, Jan Vejvalka, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Infogram: nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Autor: Eva Dohnálková, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Hana Landová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum / Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie: příručka pro knihovníky a informační pracovníky

Autor: Jitka Hradilová, Karlova univerzita v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Spoluautoři:

Patrick Overy, Univerzita v Exeteru, Velká Británie

Automatizované ukládaní webových stránek v závislosti na různém výchozím URL

Autor: Ari Pirkola, University of Tampere, Finsko

Spoluautoři:

Tuomas Talvensaari, University of Tampere, Finsko

Aplikace klasických a moderních ontologií při tvorbě znalostních bází lékařských algoritmů

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři:

Petr Lesný, Kryštof Slabý, Jan Vejvalka, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Kurzy v Univerzitní knihovně Svetozara Markovice na téma evaulace vědecké práce

Autor: Aleksandra Popovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Stela Filipi-Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX

Autor: Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Spoluautoři:

Lukáš Budínský, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Automatizované ukládaní webových stránek v závislosti na různém výchozím URL

Autor: Ari Pirkola, University of Tampere, Finsko

Spoluautoři:

Tuomas Talvensaari, University of Tampere, Finsko