Detaily příspěvku konference

Trendy a novinky ve využívání informací

Koordinátor: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 8.30 - 12.10, Vencovského aula

Informačná podpora výskumu a vývoja na Slovensku

Autor: Ján Turňa, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Spoluautoři:

Daniela Birová, Mária Žitňanská, Oleg Cvik, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Plné texty

Abstrakt:

Cieľom príspevku je informovať o zámeroch národného projektu, ktorý realizuje Centrum VTI SR v Bratislave v rámci informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku. Projekt je financovaný ERDF.

O autorovi:

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. V 90–tych rokoch pôsobil ako hosťujúci profesor na univerzitách v Paríži a Los Angeles. Je členom vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave a predsedom Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu a súčasne delegátom SR v pracovnej skupine Budovanie európskej poznatkovej bioekonomiky pri Európskej komisii. Je spoluautorom viacerých monografií, vysokoškolských učebníc a patentov. K profesionálnym záujmom patria predovšetkým biotechnológia, molekulárna biológia a bioinformatika. Pôsobí ako pedagogicko-výskumný pracovník v oblasti prírodných vied, biotechnológií a biomedicíny. V súčasnosti je riaditeľom Centra VTI SR v Bratislave a vedúcim národného projektu financovaného z ERDF Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom.


Ostatní příspěvky v sekci

Dva roky s elektronickými knihami vydavatelství Springer

Autor: Focko Robbert van Berckelaer, Springer, Německo

Elektronické časopisy, knihy a sbírky digitalizovaných informací pro akademické knihovny

Autor: Paul Fertl, GALE - A Cengage Learning Company, Německo

Novinky v eLibrary od společnosti Walter de Gruyter

Autor: Martina Naekel, Walter de Gruyter, Německo

ebrary - získejte další zkušenosti s elektronickými knihami

Autor: Romy Beard, ebrary, USA

Oxford Online a Oxford Journals - obsah s hodnotou

Autor: Wolfgang Steinmetz, Oxford University Press, Velká Británie

Novinky vydavatelství Knovel

Autor: Barbara Dixee, Knovel, USA

Hodnota elektronických informací od Elsevieru

Autor: Alberto Rodriguez-Zapata, Elsevier, Nizozemsko